สำนักพระราชวังญี่ปุ่นประกาศ !! เจ้าชายทะกะฮิโตะ หรือเจ้ามิกะซะ สิ้นพระชนม์แล้ว ด้วยพระชนมายุ 100 พรรษา (รายละเอียด)

สำนักพระราชวังญี่ปุ่นประกาศ !! เจ้าชายทะกะฮิโตะ หรือเจ้ามิกะซะ สิ้นพระชนม์แล้ว ด้วยพระชนมายุ 100 พรรษา (รายละเอียด)

Publish 2016-10-27 10:03:29


 

 

สำนักพระราชวังญี่ปุ่นประกาศ เจ้าชายทะกะฮิโตะ หรือเจ้ามิกะซะ พระอนุชาคนเล็กของจักรพรรดิ์โชวะ
(หรืออาขององค์จักรพรรดิ์อะกิฮิโตะองค์ปัจจุบัน) สิ้นพระชนม์แล้ว ด้วยพระชนมายุ 100 พรรษา ถือเป็นเชื้อพระวงศ์ที่พระชนมายุ
ยืนยาวที่สุดในราชวงศ์ญี่ปุ่น โดยเจ้าชายทะกะฮิโตะ หรือเจ้ามิกะซะ สิ้นพระชนม์ที่โรงพยาบาล Luke’s International เมื่อเวลา 8.34 น. ตามเวลาท้องถิ่น ประเทศญี่ปุ่น

 

 
CR.ข้อมูล Postjung.com

เรียบเรียง : อาทิชา


;