10 ศิลปินร่วมสมัย สร้างกิจกรรม "สานต่อที่พ่อทำ" น้อมนำพระบรมราโชวาท 70 ภาพ 70 คำสอน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อหลวงขยายความสู่ชนรุ่นหลัง

Publish 2016-10-25 11:40:34

     กลุ่มคนหลากหลายอาชีพได้รวมตัวกันทำกิจกรรม ด้วยการสร้างเพจ "สานต่อที่พ่อทำ" ขึ้น เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสทั้งหมด 70 เรื่อง ที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในวาระต่างๆ จัดทำเป็น 70 ภาพ 70 คำสอน ตลอด 70 ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ประกอบพระบรมสาทิสลักษณ์ที่บรรจงวาดด้วยความจงรักภักดีโดย 10 ศิลปินร่วมสมัย อาทิ ม.ล.จิราธร จิรประวัติ, เกริกบุระ ยมนาค, นวลตอง ประสานทอง, สมนึก คลังนอก, จิตต์สิงห์ สมบุญ, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, มณีรัตน์ บัณฑุกัมพล, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี, วิศุทธิ์ พรนิมิตร และธีรวัฒน์ เฑียรประสิทธิ์

 

 
 

 

     โดย คุณนวลตอง ประสานทอง หนึ่งในกลุ่มผู้จัดทำและผู้ประสานงานกับศิลปินมาร่วมกันวาดภาพพระสาทิสลักษณ์ในสไตล์ของตัวเอง เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโปรเจกท์ทีมงานกลุ่มหนึ่งที่ร่วมกันทำเพจนี้ ชวนเข้าไปทำตามความถนัดของแต่ละคน มีทั้งคนทำโฆษณา หรือต่างๆ หลากหลาย ซึ่งส่วนตัวเมื่อได้รับการชวนให้ร่วมกันทำก็ดึงความถนัดของตัวเองคือการวาดภาพประกอบ จนคิดโปรเจคท์ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน จึงติดต่อกับศิลปินที่รู้จักให้มาร่วมกันวาดภาพเพื่อนำคำสอนของพระองค์ท่านตลอด ๗๐ ปีมาร่วมแชร์ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดไม่ได้

 


 

 

 

 

     ทั้งนี้  ยังกล่าวต่อในฐานะหนึ่งในศิลปินที่วาดรูปครั้งนี้ว่า ปกติแล้วจะวาดรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ปีละครั้งคือในช่วงวันที่ 5 ธันวาคม เพราะส่วนตัวถือว่าเราต้องมีสมาธิ และมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะวาดรูปพระองค์ท่าน ทุกครั้งที่ตนจับปากกาวาดต้องทำใจให้มีสมาธิ จะต้องนิ่งก่อนวาดทุกครั้งส่วนตัวจะยกมือไหว้ก่อนทุกครั้ง และจะหามุมวาดในสไตล์ของเราและต้องในแบบฉบับของพระองค์ท่านด้วย

 

 

 

 

     อย่างไรก็ตาม กิจกรรมนี้จะเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก "สานต่อที่พ่อทำ" โดยจะเผยแพร่วันละ 10 ภาพ ต่อเนื่อง 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 30  ตุลาคมนี้  เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เก็บบันทึกและส่งต่อ พร้อมยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสืบไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา : เฟซบุ๊ก สานต่อที่พ่อทำติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กำพลาภร พุฒิพุทธ