สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  ทรงมีพระบรมราโชวาท ครม.ประยุทธ์ ๔  ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.๙  ยึดมั่นแนวพระราชดำรินำปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ ประชาชน #ขอทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีพระบรมราโชวาท ครม.ประยุทธ์ ๔ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.๙ ยึดมั่นแนวพระราชดำรินำปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ ประชาชน #ขอทรงพระเจริญ

Publish 2016-12-19 23:37:50

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   เสด็จออก  ณ  พระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี นำรัฐมนตรีใหม่   เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ทรงมี พระบรมราโชวาทต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ว่า

 

 

“ วันนี้ปลื้มปิติยินดีที่ได้พบท่าน ได้ยินคำปฎิญญานด้วยความปรารถนาดีของคณะรัฐมนตรีในการที่จะปฎิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ และประชาชน และเพื่อความสุข ความมั่นคง รวมถึงความก้าวหน้าของประเทศ ขอให้พรให้ทุกท่านมีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญา ตลอดจนขวัญ และความสุขเพื่อปฎิบัติหน้าที่ เพื่อประเทศ ประชาชน ซึ่งถ้าปฎิบัติได้ดี มีความตั้งใจ และมีความขันติ อดทน ตลอดจนมีความกระตือรือร้น และศึกษาปัญหา และแก้ปัญหาก็จะได้ผลต่อประเทศ และเป็นบุญเป็นกุศลที่ท่านได้ทำให้กับตนเองด้วย

  

เพราะว่าการปฎิบัติงานนั้นไม่ว่าจะปฎิบัติงานใดย่อมมีปัญหา ย่อมมีอุปสรรค คือปัญหา และอุปสรรคนั้นคือบททดสอบ และเป็นบทสอบนี้จะเป็นบทเรียนและสิ่งที่จะเพิ่มความสามารถให้กับท่าน มีอะไรก็ปรึกษากันหาข้อมูลที่ถูกต้อง และปฎิบัติด้วยความรอบคอบ ทันการณ์ สมกับสถานการณ์ และเหตุผล


ก็ขอให้พร และพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้จงคุ้มครอง ได้ทรงชี้แนะและปกปักรักษาทุกท่าน เพราะว่าตลอดระยะเวลา70ปีได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ได้ทรงปฎิบัติมามากและ หลายอย่างได้พระราชทานพระราชดำริ พระราชทานแนวทางไว้ ขอฝากไว้ให้ท่านได้ศึกษาพระราชดำริ ศึกษาวิเคราะห์ พระราชปณิธาน และศึกษาในพระราชกิจ และพระราชกรณียกิจต่างๆที่ทรงปฎิบัติมา อันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคล และเป็นยิ่งกว่าพระที่จะคุ้มครองพวกเรา การปฎิบัติการ หรือการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และระลึกถึงพระราชดำริ หรือพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนี้จะเป็นพระ เป็นแสงสว่างที่คุ้มครอง สุดท้ายขอแสดงความปรารถนาดีในตัวของข้าพเจ้าเอง และขอให้ทุกคนมีสติปัญญา มีกำลังใจ มีความสุขในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป”

 

เรียบเรียงข่าว  :  ชัชรินทร์   สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน