ดั่งแสงสว่างที่คุ้มครอง!!! ในหลวงรัชกาลที่10 ตรัสครม.ใหม่ “ทำงานเพื่อประเทศ-ประชาชน ยึดพระราชดำริในหลวงร.9 จะเป็นแสงสว่างช่วยคุ้มครอง”

ดั่งแสงสว่างที่คุ้มครอง!!! ในหลวงรัชกาลที่10 ตรัสครม.ใหม่ “ทำงานเพื่อประเทศ-ประชาชน ยึดพระราชดำริในหลวงร.9 จะเป็นแสงสว่างช่วยคุ้มครอง”

Publish 2016-12-20 08:59:16

       สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   เสด็จออก  ณ  พระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี นำรัฐมนตรีใหม่   เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ทรงมี พระบรมราโชวาทต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ว่า       “ วันนี้ปลื้มปิติยินดีที่ได้พบท่าน ได้ยินคำปฎิญญานด้วยความปรารถนาดีของคณะรัฐมนตรีในการที่จะปฎิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ และประชาชน และเพื่อความสุข ความมั่นคง รวมถึงความก้าวหน้าของประเทศ ขอให้พรให้ทุกท่านมีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญา ตลอดจนขวัญ และความสุขเพื่อปฎิบัติหน้าที่ เพื่อประเทศ ประชาชน ซึ่งถ้าปฎิบัติได้ดี มีความตั้งใจ และมีความขันติ อดทน ตลอดจนมีความกระตือรือร้น และศึกษาปัญหา และแก้ปัญหาก็จะได้ผลต่อประเทศ และเป็นบุญเป็นกุศลที่ท่านได้ทำให้กับตนเอง ด้วย เพราะว่าการปฎิบัติงานนั้นไม่ว่าจะปฎิบัติงานใดย่อมมีปัญหา ย่อมมีอุปสรรค คือปัญหา และอุปสรรคนั้นคือบททดสอบ และเป็นบทสอบนี้จะเป็นบทเรียนและสิ่งที่จะเพิ่มความสามารถให้กับท่าน มีอะไรก็ปรึกษากันหาข้อมูลที่ถูกต้อง และปฎิบัติด้วยความรอบคอบ ทันการณ์ สมกับสถานการณ์ และเหตุผล


       ก็ขอให้พร และพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้จงคุ้มครอง ได้ทรงชี้แนะและปกปักรักษาทุกท่าน เพราะว่าตลอดระยะเวลา70ปีได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ได้ทรงปฎิบัติมามากและ หลายอย่างได้พระราชทานพระราชดำริ พระราชทานแนวทางไว้ ขอฝากไว้ให้ท่านได้ศึกษาพระราชดำริ ศึกษาวิเคราะห์ พระราชปณิธาน และศึกษาในพระราชกิจ และพระราชกรณียกิจต่างๆที่ทรงปฎิบัติมา อันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคล และเป็นยิ่งกว่าพระที่จะคุ้มครองพวกเรา การปฎิบัติการ หรือการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และระลึกถึงพระราชดำริ หรือพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นี้จะเป็นพระ เป็นแสงสว่างที่คุ้มครอง สุดท้ายขอแสดงความปรารถนาดีในตัวของข้าพเจ้าเอง และขอให้ทุกคนมีสติปัญญา มีกำลังใจ มีความสุขในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป ”

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย : ศิริพงศ์ สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน