กรมป่าไม้ชู คทช.จัดสรรที่ดินทำกินให้คนจน มอบแล้ว 58 จังหวัด 6.25 แสนไร่ ปลื้ม ป่าดงหมู-นครพนม ประชาชนอยู่ดีกินดี!!!

กรมป่าไม้ชู คทช.จัดสรรที่ดินทำกินให้คนจน มอบแล้ว 58 จังหวัด 6.25 แสนไร่ ปลื้ม "ป่าดงหมู-นครพนม" ประชาชนอยู่ดีกินดี!!!

Publish 2017-07-24 12:11:12

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า งานสำคัญของกรมป่าไม้นอกจากการป้องกันปราบปรามและปลูกป่าแล้ว การจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนแบบแปลงรวมให้แก่ผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่ศัยโดยไม่มีกรรม สิทธิ์ ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่กรมป่าไม้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน มีเป้ามหายเพื่อจัดที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 3.4 ล้านไร่  ขณะนี้ สามารถดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมสภาพแล้ว จำนวน 122 พื้นที่ 58 จังหวัด เนื้อที่  6.25 แสนไร่ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน จะมีการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ที่ผ่านการตรวจสอบจากกระ ทรวงมหาดไทยว่าไม่ใช่นายทุนและมีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพไปพร้อมด้วย เพื่อแก้ปัญหาไม่ให้มีการเปลี่ยนมือการถือครองที่ดิน เหมือนในอดีตที่ผ่่านมา ทั้งนี้ที่ผ่านตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน การจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามโครง การ คทช. ได้ช่วยสร้างความมั่นคงให้ชุมชน เพราะชุมชน ไม่ทิ้งถิ่น ขณะที่คนหนุ่มสาวที่ไปทำงานต่างถิ่นก็ได้กลับคืนสู่บ้าน ในหลายพื้นที่ อาทิ โครงการ คทช.บ้านแม่ทา ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่ป่าสงวนฯ แม่ทา เป็นต้น

 


อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า อีกหนึ่งโครงการ คทช.ที่ กรมป่าไม้ ภูมิใจคือที่บ้านโสกแมว ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ในพื้นที่ป่าสงวนฯ ป่าดงหมู เนื้อที่ 1,524 ไร่ ราษฎรได้รับการจัดที่ดิน 168 ราย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าไปดำเนินการพัฒนาที่ดิน แหล่งน้ำและพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎร ได้แก่การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัด

 

 

ขณะที่กรมป่าไม้ ได้เข้าไปดำเนินโครง การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกยางพารา จนราษฎร สามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ของรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่ชุมชนสามารถบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎร ที่สำคัญลดความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนในการใช้ทรัพยากรที่ดินได้ โครงการ คทช.จึงมีความสำคัญเพราะทำให้ราษฎร มีความอยู่ดีกินดีตามนโยบายที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน