“ขอเตือนอย่าเอาสิ่งที่แปดเปื้อน จอมปลอม นำขึ้นทูลเกล้าฯ ผู้ที่รับผิดชอบคือคนที่รับสนองพระราชโองการ” คำเตือนจากม.จ.จุลเจิม ถึงนายกฯประยุทธ์ ?

“ขอเตือนอย่าเอาสิ่งที่แปดเปื้อน จอมปลอม นำขึ้นทูลเกล้าฯ ผู้ที่รับผิดชอบคือคนที่รับสนองพระราชโองการ” คำเตือนจากม.จ.จุลเจิม ถึงนายกฯประยุทธ์ ?

Publish 2017-09-09 10:18:46

จากกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติอนุมติให้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อมาพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. กล่าวว่า ไม่ใช่การถูกลงโทษหรือการถูกเด้ง เพราะตนเองพอใจการทำงานของ พ.ต.ท.พงศ์พร เห็นได้จากการแต่งตั้งครั้งนี้ ที่ได้เลื่อนมาดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการพิจารณาเห็นชอบตามความเหมาะสม ตามที่ได้มีการหารือและต้นสังกัดได้ส่งเรื่องขึ้นมา เพราะที่ผ่านมา พ.ต.ท.พงศ์พร ถือว่าได้ทำงานสำเร็จไปแล้วในบางเรื่อง และเป็นคนดีที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งหลังจากนี้เมื่อมาทำงานที่สำนักนายกรัฐมนตรี ก็จะได้ช่วยงานของตนเองในด้านการปฏิรูป
       ต่อมาพ.ต.ท.พงศ์พร ได้ทำหนังสือส่งถึงนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  โดยเนื้อหาบางส่วนได้โต้แย้งการตั้งรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา ว่าเป็นไปโดยเจ้าตัวไม่รับรู้และไม่ได้เป็นไปด้วยความสมัครใจ อีกทั้งการย้ายตนเองนั้นอาจกระทบต่อพระราชอำนาจ และมติคณะรัฐมนตรีเพราะการย้ายมาเป็นผู้ตรวจการสำนักนายกรัฐมนตรี ต้องนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯฉะนั้นตนจึงยังเป็นผู้อำนวยการสำนักพุทธฯ ฉะนั้นการตั้งรักษาการณ์จึงไม่ชอบ อย่างไรก็ตามสำนักพุทธฯไม่ได้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีการยืมตัวดังกล่าวทำให้องค์กรเสียหาย โดยที่นายออมสิน คิดแต่เพียงว่าสำนักนายกรัฐมนตรีเสียหาย


ล่าสุด พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หรือพระนามลำลองว่า "ท่านใหม่" ได้แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า Chulcherm Yugala ว่า เรื่องดังกล่าวนี้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล กระนั้นก็ขอเตือนว่าไม่ควรนำสิ่งแปดเปื้อนไม่ดีขึ้นทูลเกล้าฯ เพราะท้ายที่สุดแล้วผู้ที่ต้องรับผิดชอบก็คือ คนที่รับสนองพระราชโองการนั่นเอง ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดมีว่า

 

“อยู่ที่การตัดสินใจของพวกท่าน....แต่พวกเราขอเตือนว่า "อย่าเอาสิ่งที่แปดเปื้อน จอมปลอม นำขึ้นทูลเกล้าฯ ผู้ที่รับผิดชอบ และรับกรรมคือ คนที่ รับสนองพระราชโองการ"

 

อำนาจรัฐ หรือจะสู้ อำนาจประชาชนเจ้าของประเทศ

ผมมิได้ยุแหย่ หรือทำให้แตกแยก แต่ขอความเป็นธรรม ในฐานะประชาชนคนไทย คนหนึ่ง กรุณา พิจารณากันให้ดี

 

ม.จ. จุลเจิม ยุคล

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : Chulcherm Yugalaติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ติดตามข่าวอื่นๆ