กกต.โคราช เดินเครื่องศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) พร้อมจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง เต็มพื้นที่ 32 อำเภอ..!!?

Publish 2018-01-14 14:48:43สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยปีพุทธศักราช 2560
ที่โรงแรมสตาร์เวลล์บาหลี อ.เมือง จ.นครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) มีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ, ประธาน ศส.ปชต.อำเภอ และเลขานุการ ศส.ปชต. อำเภอ ทั้ง 32 อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น 96 คนนายศิริชัย วิริยพงษ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา และนายประพรรณ์ ขามโนนวัด รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมาได้ ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมและขอบข่ายการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ.2560 (ศส.ปชต.)ในขณะที่ พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดครราชสีมา ชี้แจงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ.2560นายเรืองยศ ดวงสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฯ ชี้แจงแนวทางการจัด ศส.ปชต.และกรรมการ ศส.ปชต.ทุกระดับ, กิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ, การอบรมทดแทน/เพิ่มเติมกรรมการ ศส.ปชต.ตำบล, กิจกรรมเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง, กิจกรรมชุมชนเสวนาและประกวด ศส.ปชต.ตำบล ระดับจังหวัด พร้อมมอบหมายหน้าที่ให้กลับไปปรับยุทธศาสตร์ศูนย์ช่วยเหลือกิจกรรมงานด้านประชาธิปไตยตำบล, การขยายผลพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ และการอบรมรณรงค์การออกเสียงประชาธิปไตย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งต่อไป


ภาพ/ข่าว นายมานะ แย้มจะบก ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา