อลังการ สมศักดิ์ศรี นักการเมืองหญิงมุสลิม แห่งภูเก็ต งานแต่ง ลูกสาวของ "สจ.นวลจันทร์ สามารถ -คุ้มบ้าน

Publish 2018-04-27 13:46:34อลังการ สมศักดิ์ศรี นักการเมืองหญิงมุสลิมชื่อดัง ของจังหวัดภูเก็ต

สำหรับงานแต่ง ลูกสาวของ "สจ.นวลจันทร์ สามารถ -คุ้มบ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้จัดพิธีนิกะห์

ตามหลักศาสนาอิสลาม

สุดยิ่งใหญ่ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

งานมงคลสมรสในครั้งนี้เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561

ที่ผ่านมา เป็นพิธีแต่งงาน ระหว่าง น.ส.มโนชา สามารถ กับ นายอนุชา ใจดี ซึ่งได้จัดพิธีนิกะห์ ในช่วงเช้า

โดยผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงมาร่วมงาน

อาทิเช่น ดต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์

ประธานกรรมการอิสลามจังหวัด

ภูเก็ต  ดาโต๊ะมูฮัมหมัด อาดำ

ประธานมูลนิธิเพื่อภารดรภาพ

ส่วนภาคค่ำ ท่านนรภัทร ปลอดทอง

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ท่านสนิท สีวิหค รองผู้ว่าราชการภูเก็ต ที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแต่งงานให้แก่ลูกสาว สจ.นวลจันทร์ สามารถ

ภายในงานครั้งมีคณะอัลนาชีด คณะ  เญอเนอเรอซีฮารับปัน จากโรงเรียนอิสลามพัฒนา ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิเพื่อภารดรภาพ

มาช่วยสร้างบรรรยาการขับร้อง

อัลนาซีส ทำให้บรรยากาสภายใน

งานอวบอวลไปด้วยความรักและความอบอุ่น 
HASTAG : งาน   แต่งงาน   สส  

เรียบเรียงโดย

ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต