ท่องเที่ยวแสวงบุญ!!! เมืองคอนเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว แสวงบุญ “ถนนตักบาตรตลาดท่าชี”

Publish 2018-08-10 14:25:57นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณี “ถนนตักบาตรตลาดท่าชี” ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเบื้องต้นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดระเบียบ การทำบุญตักบาตรของพุทธศาสนิกชน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่พบเห็นอย่างยิ่งการกำหนดห้วงระยะเวลาของการรับบิณฑบาตของพระภิกษุและสามเณร เพื่อให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามจารีตแห่งพุทธวิถี สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ที่เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ทั้งในส่วนของการสัญจร การใช้เส้นทาง และความปลอดภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพ ที่อาจจะฉกฉวยโอกาสเข้ามาสร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้มาร่วมทำบุญตักบาตร ตลอดจนผู้ที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของตามวิถีแห่งชุมชนในทุกเช้า โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไปจากนั้น จะได้ขยายผลสร้างความเป็นระเบียบของออกรับบิณฑบาตของภิกษุและสามเณรไปยังวัดอื่น ๆ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาทิ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระนคร วัดชลเฉนียน วัดสวนป่าน วัดสระเรียง วัดหน้าพระธาตุ วัดหน้าพระลาน และวัดบุญนารอบ เป็นต้น

 

ภาพ/ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นครศรีธรรมราช

ข่าว/ นรศักดิ์  สานุจิตต์   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครศรีธรรมราช
Recommend News