ไม่น้อยหน้าใคร เปิดรายชื่อมหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับโลก ปี2019 ขยับเพิ่มเป็น 14 แห่ง

ไม่น้อยหน้าใคร เปิดรายชื่อมหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับโลก ปี2019 ขยับเพิ่มเป็น 14 แห่ง

Publish 2018-09-29 14:51:51


เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ และสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับประชาชนคนไทย แต่ก็ต้องแอบวิตกกังวลถึงผลประกอบการไม่น้อย เมื่อ TIMES HIGHER EDUCATION (THE) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังอีกแห่งหนึ่งจากประเทศอังกฤษ ได้มีการประกาศผลที่จัดอันดับเป็นปีที่15 โดยจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกจำนวนกว่า 1,250 ได้รายงานการจัดอันดับที่ปีนี้ เพิ่มขึ้นจากจำนวนกว่า 1,100 แห่ง จาก 86 ประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 81 ประเทศในปีที่แล้วทำให้การจัดอันดับที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในขณะนี้

 

Time Higher Education World University Ranking (THE)ทั้งนี้ ประเทศไทยมี 14 สถาบันติดอันดับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 10 สถาบัน แต่เกือบทั้งหมด มีอันดับลดลงหรือคงที่ โดยการจัดอันดับครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงเป็นผู้นำแต่อันดับร่วงลงมาจากกลุ่ม 501-600 เป็นอันดับ  601-800

 

 

 

โดย นายฟิล บาตี บรรณาธิการบริหารของการจัดอันดับทั่วโลกของTHE ให้ความเห็นว่า สำหรับประเทศไทย แม้การมีมหาวิทยาลัยไทยรวมอยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกมากกว่าเดิมจะเป็นสัญญาณที่ดีที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัยในประเทศ ที่จะบังคับตัวเองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอันละเอียดและเข้มงวด

 สำหรับข้อมูลใหม่นี้ ก็แสดงให้เห็นสิ่งน่ากังวลสำหรับประเทศไทยไม่ใช่เพียงสถาบันแนวหน้าหลุดจาก600 อันดับแรกของโลกในปีนี้เท่านั้น แต่สถาบันอื่นๆ เกือบทั้งหมดก็ตกอันดับ ด้วยการให้มหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จเข้าแข่งขันบนเวทีระดับโลกด้านการวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงการผลิตบัณฑิตที่มีฝีมือที่จะจะช่วยให้ประเทศไทยก้าวข้ามภาวะที่เรียกว่าการติดกับดักรายได้ปานกลาง ต้องกระตุ้นให้รัฐเพิ่มงบประมาณแก่มหาวิทยาลัยเพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยแข่งขันผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและมุ่งเน้นความเป็นสากลมากขึ้น

 


อย่างไรก็ตาม สามารถเข้าไปชมรายละเอียดรายงานการจัดอันดับชิ้นนี้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์การจัดอันดับได้ที่ TIMES HIGHER EDUCATION (THE)

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


สำหรับ 14 มหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่ติดอันดับโลก 2562 จากการจัดอันดับของ Time Higher Education World University Ranking 2019 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

โดยเกณฑ์การจัดอันดับ (methodology) ของ Times Higher Education ประจำปี 2019 (Times Higher Education World University Rankings 2018) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ Teaching: The learning environment (30%) คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน, Research: Volume, income, reputation (30%) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย, Citations: Research influence (30%) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง, International outlook: staff, students, research (7.5%) ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ และ Industry income: knowledge transfer (2.5%) รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น.

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

ขอบคุณ THE, admissionpremiumติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน