บิ๊กฉัตร จนมุม ใช้งบ กยท. ซื้อยางพารา ... ด้านบอร์ดการยาง ตอกกลับ! ไม่ใช่หน้าที่

"บิ๊กฉัตร" จนมุม ใช้งบ กยท. ซื้อยางพารา ... ด้าน"บอร์ดการยาง" ตอกกลับ! ไม่ใช่หน้าที่

Publish 2016-01-28 14:11:45

           เมื่อวานนี้ (28 ม.ค. 59) พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า แม้ว่าคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติวงเงินงบประมาณสำหรับใช้รับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยาง 5,479 ล้านบาทไว้แล้ว แต่ในเบื้องต้นได้ใช้เงินจากกองทุนประเดิมจากการยางแห่งประเทศไทย 500 ล้านบาท มาใช้ในการซื้อยางสำหรับงบประมาณส่วนที่ยังขาดนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วว่า การยางแห่งประเทศไทย สามารถเข้ามารับซื้อได้ หากต้องใช้เพิ่มก็ให้คณะกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย ไปพิจารณาดูหมวดหมู่ที่จะใช้ แต่หากในที่สุดไม่สามารถใช้เงินของ การยางแห่งประเทศไทย ได้ก็จะเสนอ คณะรัฐมนตรีต่อไป

             ขณะนี้มีการรับซื้อยางตามโครงการส่งเสริมการใช้งานในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศไปแล้ว 141.63 ตัน จากเกษตรกร 1,429 ราย แบ่งเป็น ยางแผ่นดิบชั้นสาม 84.27 ตัน น้ำยางสด 10.80 ตัน ยางก้อนถ้วย 47.29 ตัน ทั้งนี้ เกษตรกรยังมีสิทธิขายได้ตลอดจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

             นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหาร การยางแห่งประเทศไทย ได้มีการพิจารณาในเรื่องการนำเงินของการยางแห่งประเทศไทย มาใช้ในการซื้อยางพาราแล้วเห็นว่านโยบายซื้อยางของรัฐบาล น่าจะใช้เงินจากกองทุนประเดิมการยางแห่งประเทศไทยได้เพียง 500 ล้านบาทนั้น ส่วนที่เหลืออีก 5,000 ล้านบาท คงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีให้สำนักงบประมาณจัดหาเงินมาใช้ตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่า การใช้เงินตามมาตรา 49 ในเรื่องของการใช้เงินกองทุนนั้น ควรให้คณะกรรมการเป็นผู้ตีความ และในที่ประชุมคณะกรรมการต่างเห็นว่า การซื้อยางในลักษณะของการชี้นำราคานำตลาด ไม่น่าจะเข้าข่ายเป็นการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราตามภารกิจของการยางแห่งประเทศไทยแต่อย่างใด จึงควรทำเรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาขอเงินก้อนใหม่มาใช้ในโครงการนี้ จึงน่าจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่สุด