ราคายางพารา วันนี้ 17 มิ.ย. 62 ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาขยับลงเล็กน้อย

"ราคายางพารา" วันนี้ 17 มิ.ย. 62 ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาขยับลงเล็กน้อย

Publish 2019-06-17 14:37:10


ในเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย ได้เผยความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่าง ๆ (Thailand rubber price) ประจำวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยระบุดังนี้


ท้องถิ่น
ยางแผ่นดิบ ราคา 54.10 บาท/กิโลกรัม

น้ำยางสด (ณ โรงงาน อ.หาดใหญ่) ราคา 52.40 บาท/กิโลกรัม

 

ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา
ยางแผ่นดิบ ราคา 56.39 บาท/กิโลกรัม
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคา 59.09 บาท/กิโลกรัม

 

ราคาสูงสุด Rss3 สูงสุด ราคา 60.05 บาท/กิโลกรัม ตลาดกลางสุราษฎร์ธานี 

 

FOB. RSS3 (Bangkok) ราคา 63.60 บาท/กิโลกรัมยางแผ่นดิบคุณภาพดี(USS)

- ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 56.39 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.40บาท/กก. 

- ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ(โคออฟ) 56.55 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.10บาท/กก. 

- ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 56.39 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.14บาท/กก.  

- ตลาดกลางประมูลยางบุรีรีมย์  วันนี้ไม่มียาง 

- ตลาดกลางประมูลยางยะลา  วันนี้ไม่มียาง 

- ตลาดกลางประมูลยางหนองคาย  วันนี้ไม่มียาง  

รวมปริมาณยางแผ่นดิบคุณภาพดีทั้ง3ตลาด  15,651กก. ปริมาณยางวันนี้ เพิ่มขึ้น 4,601 กก. จากวันก่อนหน้านี้

ส่วนราคาเฉลี่ยยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้ 56.44 บาท/กก. ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.21 บาท/กก. จากวันก่อนหน้านี้
 ยางแผ่นดิบความชื้น 3-5%
รวมปริมาณยางแผ่นดิบความชื้น 3-5% ทั้ง3ตลาด  12,277กก.ปริมาณยางวันนี้ เพิ่มขึ้น 6,677 กก. จากวันก่อนหน้านี้

 

ยางแผ่นดิบความชื้น 5-7%
รวมปริมาณยางแผ่นดิบความชื้น 5-7% ทั้ง3ตลาด  3,823กก.ปริมาณยางวันนี้ เพิ่มขึ้น 3,323 กก. จากวันก่อนหน้านี้

 

ยางแผ่นดิบความชื้น 7-10%
ตลาดกลางประมูลยางยะลา  วันนี้ไม่มียาง 

 

สรุปรวมปริมาณยาง ทั้ง 4 ชนิด (คุณภาพดี+ชื้น3-5%+ชื้น5-7% 7-10%) 31,751 กก.ปริมาณยางวันนี้ เพิ่มขึ้น 14,601 กก. จากวันก่อนหน้านี้

 

 

 

ข้อมูลจาก : เว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย , ราคายางติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน