กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศตามหา 5 บุคคลในภาพแห่งความทรงจำ ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศตามหา 5 บุคคลในภาพแห่งความทรงจำ "ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์"

Publish 2016-06-30 12:11:44

วันนี้ 30 มิถุนายน ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2559 ว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2559 วธ.ได้กำหนดจัดกิจกรรมดังนี้


1.มหกรรมกู่เจิงเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 15 กรกฎาคม เวลา 15.00 น.ที่โรงละครแห่งชาติ
2.พิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดนพเคราะห์ วันที่ 4 กรกฎาคม เวลา 18.00 น.ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
3.จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “เจ้าห้าหญิงดวงทิพย์แห่งปวงราษฎร์” และ
4.ตามหาบุคคลในภาพแห่งความทรงจำ ในขณะที่ทรงประกอบพระกรณียกิจที่หลากหลายจากทั่วภูมิภาค จำนวน 5 ภาพ ได้แก่ภาพที่ 1 ปี พ.ศ.2538 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการสานเสื่อกระจูด ณ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

 

 

 


ภาพที่ 2 ปี พ.ศ.2547 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงฉายพระรูปในแปลงผลิตสตรอเบอรี่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พร้อมทรงเก็บผลสตรอเบอรี่ด้วยพระองค์เอง

 

 

 

 


ภาพที่ 3 วันที่ 15 มีนาคม 2547 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงป้อนอาหารลูกแกะในการเสด็จฯ แทนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านยุนแตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 

 

 

 


ภาพที่ 4 วันที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยชิงหัว กรุงปักกิ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้พระราชทานพระวโรกาสให้คณะนักแสดงการแสดงร่วมสมัย ชุด “ครู” (The Master) เข้าเฝ้าเพื่อฉายพระรูปภายหลังทรงเสร็จสิ้นการทรงเครื่องดนตรีกู่เจิง ร่วมกับพระอาจารย์ฉางจิ้ง และวงดุริยางค์ของจีนในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ครั้งที่ 6ภาพที่ 5 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม บ้านห้วยนกแล อ.แม่ระมาด จ.ตาก ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตากซึ่งได้ให้บริการตรวจรักษาโรค และทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดตาก เฝ้าฯ และมีพระดำรัสกับสมาชิก พอ.สว.ระหว่างนั้นมีสมาชิก พอ.สว.คนหนึ่งเกิดเป็นลม พระองค์ทรงลุกมาช่วย นับเป็นพระกรุณาธิคุณ และแสดงถึงพระเมตตายิ่ง

......................................................................................................................................................


“ซึ่ง วธ.จะได้ตามหา และนำบุคคลในภาพทั้ง 5 ภาพนี้ มาเผยแพร่ถึงความภาคภูมิใจ ถ่ายทอดความรู้สึก และสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเสียสละ และทุ่มเทพระวรกายของพระองค์ในการปฏิบัติพระภารกิจด้วยพระประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกร และปลดเปลื้อง บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน สานต่อตามรอยเบื้องพระยุคคลบาทพระราชภารกิจตามเจตนารมณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงพระจริยวัตรที่งดงาม และน้ำพระทัยพระเมตตา นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และพัฒนานำความเจริญมาสู่ประเทศชาติต่อไป” นายวีระกล่าว


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน