กระจ่างเลยทีนี้!!!...ทนายดังงัดกม. ไม่จ่ายค่าปรับ คาด่านก็ได้เหรอ(รายละเอียด)

Publish 2016-10-10 11:36:23

เมื่อวานที่ 9 ตุลาคม 59 ทนายเกิดผล แก้วเกิด ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อเกิดผล แก้วเกิด ซึ่งมีการระบุข้อความไว้ว่า..."การที่เจ้าพนักงานจราจร ตั้งด่านจับกุม หรือ กวดขันวินัยจราจร และ มีการตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับ ในบริเวณนั้น เป็นเพียงการอำนวยความสะดวก ในการชำระค่าปรับ ของผู้ขับขี่ที่กระทำผิดกฎจราจรเท่านั้น
ส่วนผู้ขับขี่ จะชำระค่าปรับหรือไม่ก็ได้ เพราะผู้ต้องหา หรือผู้ถูกจับ บางคนอาจปฎิเสธความผิด และขอสู้คดีก็ได้
นอกจากนั้น พระราชบัญญัติจราจรทางบก.มาตรา 141 ก็ให้สิทธิของผู้ขับขี่ ที่จะชำระค่าปรับ ตามอธิบดีกำหนดก็ได้ ซึ่งปัจจุบันสามารถชำระได้หลายวิธี คือ
1.ชำระค่าปรับต่อพนักงานสอบสวนที่ สถานีตำรวจ
2.ชำระค่าปรับผ่าน ไปรษณีย์
3.ชำระค่าปรับผ่านธนาคาร
ภายในกำหนดระยะเวลา 7 หรือ 10 วัน แล้วแต่กรณี
#แต่ไม่มีบทกฎหมายบังคับให้ผู้ขับขี่ที่เป็นผู้ต้องหาหรือถูกจับต้องชำระค่าปรับทันที
การไม่ชำระค่าปรับทันที หรือล่วงพ้นกำหนดเวลาตามกฎหมาย ที่เจ้าพนักงานจราจร เรียกเก็บใบอนุญาติไว้ชั่วคราว (7 วัน) ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะใช้วิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้ออกหมายเรียก มารับทราบข้อกล่าวหา และส่งตัวฟ้องศาลต่อไป
การตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับ เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกในการชำระค่าปรับเท่านั้น #แต่ไม่มีสิทธิบังคับให้ชำระค่าปรับทันที
มิฉะนั้น ต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157"