ลุยชน !!! ยิ่งกว่าเดือดร้อน ฟังเสียง "ชาวสวนยาง"...รวมตัวแล้วนี่แหละข้อเรียกร้องไปถึงรัฐบาล (มีคลิป)

Publish 2018-03-14 13:08:37

ในรายการทีนิวส์ สด ลึก จริง วันที่ 14 มีนาคม 2561 ได้นำเสนอ ความเคลื่อนไหว ของชาวสวนยางพารา ซึ่งนัดรวมพลคนสวนยางเพื่อชุมนุมขับไล่ทั้ง 2 คน ณ. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เวลา 09.09.น พร้อมกับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ


เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทิศทางต่อ  คุณธีระชัย แสนแก้ว ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ร่วมตอบคำถามในรายการ ทีนิวส์ สด ลึก จริง   (มีคลิป)