เดือด !!! "ชาวสวนยาง" ไม่ไหวแล้วดูกันซะนี่แหละความเดือดร้อน ...ต่อแต่นี้เข้มข้นมากขึ้น (มีคลิป)

Publish 2018-03-15 12:30:40

ในรายการทีนิวส์ สด ลึก จริง วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้นำเสนอ เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ สวมเสื้อดำ หลังผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย สั่งการห้ามใช้ห้องประชุม กยท.ตรัง เตรียมเคลื่อนทัพปักหลักชุมนุมสหกรณ์ตรัง ยืนยันต้องยกเลิกการจัดเก็บธรรมเนียมส่งยางพาราออกนอกประเทศ (CESS) พร้อมขอมติที่ประชุม ขับไล่ ประธานบอร์ดและผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (มีคลิป)ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ นายประทบ สุขสนาน รองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และนายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน   ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันที่ 14 มีนาคมตัวแทนจากเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ จะร่วมกับชาวสวนยาง 

แกนนำชาวสวนยางเกือบทุกกลุ่มและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย จะนัดชุมนุมใหญ่ขับไล่ พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุขประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และนายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

หลังแก้ปัญหาราคายางพาราในโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 180,000 ตัน ล้มเหลว และคัดค้านมติบอร์ด กยท.เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

ที่ยังดึงดันจะให้บริษัทเอกชนเข้ามาเป็นผู้จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา (Cess) โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย หรือของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางฯ รวมทั้งเสียงคัดค้านของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกกลุ่ม และ รมต.เกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งเป็นการทำลายองค์กรการยางแห่งประเทศไทย


ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ นายประทบ สุขสนาน รองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และนายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน   ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันที่ 14 มีนาคมตัวแทนจากเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ จะร่วมกับชาวสวนยาง 

แกนนำชาวสวนยางเกือบทุกกลุ่มและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย จะนัดชุมนุมใหญ่ขับไล่ พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุขประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และนายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

หลังแก้ปัญหาราคายางพาราในโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 180,000 ตัน ล้มเหลว และคัดค้านมติบอร์ด กยท.เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

ที่ยังดึงดันจะให้บริษัทเอกชนเข้ามาเป็นผู้จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา (Cess) โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย หรือของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางฯ รวมทั้งเสียงคัดค้านของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกกลุ่ม และ รมต.เกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งเป็นการทำลายองค์กรการยางแห่งประเทศไทย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน