คมกริบ !?!? ฟังกันแล้วจะรู้เรื่อง เด้งฟ้าผ่า "ธีธัช" ผู้ว่าการยางฯ...เหตุผลนี้ชัดสู้ครั้งนี้สำเร็จไปหนึ่งขั้น (มีคลิป)

Publish 2018-03-22 13:52:28

ในรายการทีนิวส์ สด ลึก จริง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 61  ได้นำเสนอกรณีมีคำสั่งให้ นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๘/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยให้มีกรอบอัตรากําลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ  (มีคลิป)
หลังจากที่ทางสำนักข่าวทีนิวส์ได้นำเสนอข้อคัดค้านประเด็นการจัดจ้างเอกชนเก็บเงินเซส  หรือค่าธรรมเนียมการส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักร หลังพบแชร์รายได้ให้เอกชน 5% ซึ่งประเด็นนี้สำนักข่าวทีนิวส์ได้นำเสนอ มาอย่างต่อเนื่อง  ภายหลังจากที่ชาวสวนยางร่วมกับสหภาพแรงงานเพื่อขับไล่ผู้ว่า กยท. ล่าสุดความพยายามดังกล่าวประสบความสำเร็จแล้ว เรียกได้เลยว่าวันนี้ชาวสวนยางได้เฮอีกครั้ง เพราะว่ามีคำสั่งเด้งผู้ว่า กยท. ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม :ย้อนรอย..เด้งฟ้าผ่า ผู้ว่าการยางฯ"ธีธัช" เหตุเอียงข้างนายทุน ไม่สนชาวสวนยาง??!!!  http://www.deepsnews.com/contents/2705


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน