ไม่คุยให้เสียเวลา! ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์ ลุยเต็มที่ เปิดด่านบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดน ครม.เคาะไฟเขียวให้แล้ว!!

ไม่คุยให้เสียเวลา! "ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์" ลุยเต็มที่ เปิดด่านบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดน ครม.เคาะไฟเขียวให้แล้ว!!

Publish 2018-08-01 14:19:57


วันที่ 1 ส.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เร่งมอบนโยบายให้กับข้าราชการในพื้นที่ รวมถึงประกาศให้ประชาชนชาวจังหวัดพะเยาได้รับทราบ ถึงนโยบายการบริหารราชการ หลังจากเข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยนโยบายแรกที่จะขับเคลื่อนให้เห็นผลโดยเร็วที่สุด คือการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก ใน อ.ภูซาง เป็นด่านถาวร เพราะด่านแห่งนี้ถือว่าใกล้ ประเทศ สปป.ลาว มากที่สุด และล่าสุด ครม.ได้มีมติ เห็นชอบอนุมัติเปิดเป็นด่านถาวรแล้วเมื่อวานที่ผ่านมา (31 ก.ค.61) ซึ่งจะส่งผลดีในด้านต่างๆให้กับจังหวัดพะเยาทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การพัฒนาด้านต่างๆ และความเป็นอยู่ของประชาชน 

 

 

 นางเพียน รวมสุข ประธานวิสาหกิจ กลุ่มท๊อฟฟี่น้ำอ้อยสบบง อ.ภูซาง ซึ่งจำหน่าย ขนมจำพวก กลาแม และน้ำอ้อย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชน กล่าวว่า เมื่อมีการเปิดเป็นด่านถาวรแล้ว เชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนชาวพะเยาดีมากยิ่งขึ้น จะทำให้การค้าขายผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงสินค้าต่างๆ ขายดีตามไปด้วย รวมถึงการท่องเที่ยว ทั้งโฮมสเตย์ โรงแรมก็จะมีการเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ดียิ่งขึ้น 

 

 

สำหรับการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยาเป็นด่านถาวร ที่ผ่านมาจังหวัดพะเยา ได้มีการผลักดัน และเตรียมการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งฝ่ายไทย และ ลาว เห็นชอบร่วมกัน ในการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร และยกระดับด้านประเพณีบ้านปางมอญเมืองคอบ แขวงไชยบุรี เป็นด่านสากล ซึ่งจังหวัดพะเยาเอง ได้มีการการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน โดย พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เข้าติดตามการดำเนินการ พร้อมเสนอให้ทางจังหวัดพะเยา เร่งดำเนินการในเรื่องขอความชัดเจนของแนวเขตพื้นที่ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญทางจังหวัดจะต้องทำเป็นมาสเตอร์แพลนทั้งหมด ส่วนการทำ EIA ขอใช้พื้นที่นั้น ก็ให้เร่งดำเนินการไปพร้อมกัน เนื่องจากเป็นข้อกฎหมาย ก่อนจะส่งเสนอต่อ ครม.พิจารณาอนุมัติ 

 

 และล่าสุดเมื่อวานนี้( 31 ก.ค.61) คณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบอนุมัติการดำเนินการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก ให้เป็นด่านถาวรแล้ว โดยกำหนดเปิดด่านพร้อมกันทั้งสองประเทศพร้อมกันในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 นี้ หลังจากนี้กระทรวงมหาดไทย ก็จะมีการออกประกาศตามที่ สมช.เสนอ และส่งเสริมสนับสนุนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การขนส่ง ศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง ส่วนการก่อสร้างอาคารสำนักงานฯต่างๆ ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำชั้น 1 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียนทางราชการต่อไป

 

ซึ่งหากยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก เป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้ว จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในด้านการค้าการลงทุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยา และแขวงไชยบุลี มีมูลค่าการค้าและการเดินทางเข้าออกเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมูลค่าการค้าชายแดนตั้งแต่ปี 2556-2560 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,108 ล้านบาท โดยจังหวัดพะเยาได้เปรียบในด้านดุลการค้าทั้งหมด 1,003 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 90.489 ของมูลค่าการค้าทั้งหมด มูลค่าการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้ามแดนเพิ่มมากขึ้น

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี

ติดตามข่าวอื่นๆ