"ท่านหมื่นมาเยือนถึงเรือนออเจ้าแล้วหนา" "บิ๊กตู่" ลงพื้นที่ หนองบัวลำภู  เน้นไทยนิยมยั่งยืน ยกระดับรายได้ (คลิป)

"ท่านหมื่นมาเยือนถึงเรือนออเจ้าแล้วหนา" "บิ๊กตู่" ลงพื้นที่ หนองบัวลำภู เน้นไทยนิยมยั่งยืน ยกระดับรายได้ (คลิป)

Publish 2018-03-22 17:56:29

   นายกรัฐมนตรีร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จ.หนองบัวลำภู เผยลงพื้นที่เพื่อมารับทราบ-หาทางแก้ไขปัญหา ระบุไทยนิยม ยั่งยืน ช่วยสร้างหลักคิดที่ถูกต้อง ย้ำรัฐบาลดูแลผู้มีรายได้น้อย สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนและประเทศ

   วันนี้ (22 มีนาคม 2561) เวลา 16.00 น. ณ บ้านนาคำไฮ ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย          พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งมีผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่กว่า 300 คนเข้าร่วมและให้การต้อนรับ  โดยนายกรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานความต้องการของประชาชน  โดยเฉพาะเรื่องน้ำกินน้ำใช้  ความต้องการประปาหมู่บ้าน รวมทั้งการขุดลอกคูคลอง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรนอกฤดูกาล  และตัวแทนประชาชนกล่าวขอสัญญาณไฟฟ้าจราจรหลังจากมีถนนเข้าถึงชุมชนแล้วเพื่อความปลอดภัย ขณะที่กลุ่มทอผ้าได้ขอให้จัดหาสถานที่แสดงสินค้าด้วย

  

 

  นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มารอให้การต้อนรับ  ความต้องการที่มาที่หนองบัวลำภูเพราะเป็นจังหวัดที่มีรายได้น้อยที่สุด จึงอยากมารับทราบปัญหา เพื่อหาทางแก้ไขและขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  พร้อมกับติดตามการทำงาน  เพราะหลักการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คือการบริหารสองทางทั้งจากบนลงล่าง และรับฟังปัญหาจากพื้นที่  ซึ่งตลอดสามปีที่ผ่านมา รัฐบาลทำทุกเรื่อง ทั้งแก้ไขกฎหมาย ริเริ่มกิจกรรม บูรณาการหน่วยงาน กระทรวง เพื่อยกระดับรายได้ของชาวหนองบัวลำภู   นายกรัฐมนตรียังเน้นว่าการพัฒนาไทยนิยมยั่งยืน  จะเป็นตัวนำประเทศแทนการเมือง  เพราะแกนกลางสำคัญคือประชาชน  ซึ่งคนไทยทุกคนต้องช่วยกัน ทั้งนี้ รัฐบาลกำลังสร้างสถาปัตยกรรมในการแก้ปัญหาความยากจน ไทยนิยม ยั่งยืน จะช่วยสร้างหลักคิดที่ถูกต้อง  ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้โดยผ่านการเสียภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่ม  รวมทั้งประชาชนต้องใส่ใจสิทธิของตัวเองเพื่อมิให้เกิดช่องทางทุจริต  รัฐบาลมีหน้าที่ทำงานเพื่อประชาชน  โดยเฉพาะการดูแลผู้มีรายได้น้อย เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนและประเทศ

  นายกรัฐมนตรียังอยากเห็นเกษตรกรมีการปลูกพืชเกษตรที่หลากหลายแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  เพื่อลดปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำ และนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องน้ำบาดาลร่วมกับกระทรวงพลังงาน ในเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สร้างอัตลักษณ์ประจำถิ่น และรัฐบาลจะเน้นดูแลความปลอดภัยในการเดินทางตลอดทั้งปี  ไม่เฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้น

 


   ทั้งนี้ จังหวัดหนองบัวลำภูดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา ครั้งที่ 1 “เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร” แล้วเสร็จครบทุกอำเภอ จำนวน 720 หมู่บ้าน/ชุมชน  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 88,038 คน จากการสำรวจความต้องการของประชาชน พบความต้องการจำนวน 1,817 เรื่องใน 6 ด้าน ดังนี้  1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ถนนภายในหมู่บ้าน และถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  ไฟฟ้าที่ขยายออกจากเขตหมู่บ้าน และไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  แหล่งน้ำและน้ำเพื่อการเกษตร เป็นต้น 2) ด้านการเกษตร ได้แก่ การดูแลราคาสินค้าการเกษตร  3) สาธารณสุข เช่น การควบคุมโรคระบาดของสัตว์เลี้ยง เป็นต้น 4) ความมั่นคง ได้แก่ การแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน 5) การส่งเสริมอาชีพ โดยเฉพาะ การพัฒนากลุ่มอาชีพ และการจัดหาตลาดเพื่อรองรับสินค้าชุมชน และ 6) การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ การสร้างแนวกันไฟป่าในหมู่บ้าน เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วัชราวรรณ สุขสวัสดิ์

ติดตามข่าวอื่นๆ