ซื้อยางไปทำถนน! อีกทางช่วยชาวสวนแก้ยางราคาตก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ!

ซื้อยางไปทำถนน! อีกทางช่วยชาวสวนแก้ยางราคาตก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ!

Publish 2018-11-23 18:43:15


การแก้ไขปัญหายางพาราที่ราคาตกต่ำ  นอกเหนือจากปัจจัยกลไกลราคาตามตลาดโลก... ด้านหนึ่งที่ควรพิจารณาพื้นฐานปัญหา ที่ปฏิเสธไม่ได้ คือผลผลิตจากนำ้ยางพาราแทบจะทุกประเภท เกิดปัญหาภาวะล้นตลาด  ปริมาณผลผลิตกับความต้องการในท้องตลาดไม่สัมพันธ์กัน  มีอุปทานผลผลิตมากเกินกว่าจำนวนผู้ซื้อ  รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่กำลังเร่งแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร นอกเหนือจากมาตราการเยี่ยวยาที่ผ่านมา  โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ใช้ยางพาราในประเทศ   

เมื่อเร็วๆนี้ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการด่วนที่สุด เรื่อง  การเร่งรัดประสานงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) เพื่อสนับสนุนโครงการทำถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราในตำบล หมู่บ้าน ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำด้วยมาตรการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐใช้ยางพาราไปดำเนินการตามโครงการต่างๆ เช่นทำถนน สนามกีฬา อุปกรณ์เครื่องนอน เป็นต้น  เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้นโยบายการแก้ไขปัญหายางพาราราคาตกต่ำของรัฐบาลประสบผลสำเร็จ

 

 

โดยได้สั่งการให้มอบหมายเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร่วมกับผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)จังหวัดทุกจังหวัด เป็นหน่วยงานกลางประจำพื้นที่พร้อมทั้งรับผิดชอบในการอำนวยการและประสานงานกับท้องถิ่นจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองทุกถิ่นทุกแห่งในจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการทำถนนงานยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Para-Asphaltic) หรือ ถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) ในพื้นที่องค์กรปกครองท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด 

 

ทั้งนี้ ให้ กยท.จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว เช่นรูปแบบ ประมาณการโครงสร้างถนน ประกาศราคากลางของกระทรวงการคลัง สูตรผสมยางพาราที่ใช้สำหรับทำถนน ส่งให้ กยท.จังหวัด เพื่อมอบหรือชี้แจงรายละเอียดให้ ผวจ.และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทราบโดยให้พิจารณาใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมของแต่ละ อปท.มาใช้ในการดำเนินงานหรืองบประมาณอื่นๆตามที่เห็นสมควร

  

 

ขณะที่ทางด้าน นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธาน สภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสาวยางแห่ง ประเทศไทย(สยยท.) เปิดเผยผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว แสดงความคิดเห็นสนับสนุนโครงการทำถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา ตามแนวทางที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้นโยบายการแก้ไขปัญหายางพาราราคาตกต่ำของรัฐบาลประสบผลสำเร็จ

 

ในครั้งแรก นายอุทัย ได้โพสต์ว่า..” และในการใช้วิธีนี้เท่ากับดัดหลังผู้ส่งออกที่ไปขายยางไว้ล่วงหน้าราคาต่ำแล้วมากดราคาจากเกษตรกรโดยอ้างว้าเป็นกลไกตลาดโลกและยังได้ถนนพาราซอยซีเมนต์ที่มีราคาถูกกว่าถนนคอนกรีตเกือบเท่าตัว ในการดูดซับยางออกจากตลาด60บาท/กก.(เนี้อยางแห้ง )จะเป็นวิธีการใช้เงินซื้อนำ้ยางจำนวนเงิน 216,000 บาท/หมู่บ้าน/1กม.และใน3เดือนสุดท้ายก่อนยางผลัดใบจะทำให้ผู้ขายยางล่วงหน้าไว้ปั่นป่วนรีบขึ้นราคายางทันทีราคายางก็จะขึ้นทั้งประเทศ”

 

 

ต่อมา นายอุทัย ได้เคลื่อนไหวอีก ในครั้งนี้ระบุว่า ...ที่ได้ขอความร่วมมืออบท.ทั่วประเทศให้ใช้นำ้ยางสดนำมาทำถนนพาราซอยซีเมนต์จำนวน 80,000 หมู่บ้าน ถ้าครม.อนุมัติเงินเพื่อช่วยชดเชยรายได้ให้เกษตรกร 18,000 ล้านบาท สภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) .ว่าควรนำเงินจำนวนนี้นำมาดูดซับยางออกจากตลาดซึ่งจะทำให้เกิดการซื้อจริงและควรที่จะจัดซื้อนำ้ยางจากเกษตรกรโดยตรงในราคา 60 บาท/กก. (เนื้อยางแห้ง100%)ซึ่งใกล้เคียงราคาต้นทุนของสศก.63,65บาท/กก. จะทำให้เกิดการซื้อจริงในตลาดซึ่งเป็นวิธีที่ดีกว่าแจกเงิน1,800บาท/ไร่ ไม่เกิน15ไร่ และจะได้รับเฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกยท. เท่านั้นและผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จะขึ้นทะเบียนไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ใด้เงินแต่ทุกคนต่างเสียcess2บาท/กก. โดยไม่มีการยกเว้น

 

แต่ถ้าซื้อนำ้ยางสด 60 บาท/กก. จะทำให้ตลาดซื้อจริงปั่นป่วนผู้ส่งออกที่ไปขายไว้ในราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิตstr20 ขายล่วงหน้าไว้40บาท/กก. จะไม่มียางไปส่งเขาจะรีบออกมาแข่งกันซื้อเพื่อส่งตามที่เปิดLCไว้และจะทำให้ผู้ขายล่วงหน้าไว้มีปัญหาทันที

 

 

ไม่นานนัก นายอุทัย ได้ทิ้งท้าย .. “ ผมในนามประธานสยยท.ขอขอบคุณรมว.เกษตรฯนายกฤษฎา บุญราช”

 

 

สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหายางพารา ด้วยการเริ่มต้นผลักดันให้เกิดการใช้ในประเทศ จึงนับเป็นอีกทางออกในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกลไกของตลาดที่มาจากเสียงเกษตรกรชาวสวนยางตัวจริงติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน