ม.เชียงใหม่ เอาด้วย! ออกแถลง ไม่เลื่อนวันลต. บิ๊กป้อม เมิน ยัน ถ้าทับซ้อนพระราชพิธีก็ต้องเลื่อน

ม.เชียงใหม่ เอาด้วย! ออกแถลง "ไม่เลื่อนวันลต." "บิ๊กป้อม" เมิน ยัน "ถ้าทับซ้อนพระราชพิธีก็ต้องเลื่อน"

Publish 2019-01-15 12:05:15


ชุมนุม

ราวกับว่าเป็น "พฤติกรรมเลียนแบบ" รับลูกกันอย่างต่อเนื่อง...กับกรณีก่อนหน้าที่ดูจะคล้ายเป็นพันธกิจไปเสียแล้ว กับบทบาทที่คาบเกี่ยวสัมพันธ์กับการเมืองมาหลายชั่วอายุของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...ซึ่งก็อาจมิใช่เรื่องแปลกเท่าใดนัก ดังที่ทราบกันดีว่าตามหลักแนวคิดของผู้สถาปนามหาวิทยาลัยนั้น มีปณิธานตั้งมั่นเผยแพร่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยยังสู่ชาวสยาม...ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นตกผลึกมาเป็นอุดมการณ์ที่แข็งกร้าวและสุดโต่งในบางวาระและโอกาส

กระทั่งปัจจุบันอาจด้วยสำคัญว่าตนนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะเปลี่ยนทิศทางการเมืองเช่นเดียวกับหลากหลายเหตุการณ์ในอดีต...ท่ามกลางบรรยากาศที่ยังคงคลุมเครือแต่ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทวงคืน "การเลือกตั้ง" กลับสู่อ้อมอกหลังถูกพลัดพรากมาเป็นเวลานาน...จากเหตุสุดวิสัยที่ประชาชนส่วนใหญ่ตระหนักดี แต่มิใช่กับ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ออกแถลงการณ์ร่วมเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา เรื่อง การแสดงจุดยืนต่อกรณีการ "เลื่อนเลือกตั้ง" สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุความว่า

แถลงการณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

"นับแต่ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 2561 เป็นต้นมา คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้วันที่ 24 ก.พ. เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส.ซึ่งต่อมารัฐบาลได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่ 3 ม.ค. 2562 ว่ามีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้ง ส.ส. นั้น สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้แทนของนักศึกษาซึ่งได้ติดตาม และสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ขอแสดงความกังวลต่อการกระทำดังกล่าวโดยมองว่าการกระทำดังกล่าวขัดขวางการก่อให้เกิดขึ้นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งยังทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนนานาประเทศ ในการนี้เราจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง และรัฐบาลดำรงคงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี พร้อมทั้งยึดมั่นถือมั่นในระบอบประชาธิปไตย โดยการคืนอำนาจสู่ประชาชนผ่านการจัดการเลือกตั้งตามแผนเดิมที่ได้ประกาศไว้คือวันที่ 24 ก.พ.นี้ โดยเร็ว สุดท้ายนี้ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงจุดยืนสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นระบอบที่ประกันสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน โดยคาดหวังให้ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด” พร้อมทิ้งท้ายว่า “เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน"
 

 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ทหารของพระราชา!!“ผู้การไก่” อัดคลิปชวน"คนไทย-นักการเมือง"พร้อมใจกันหนุน เลื่อนเลือกตั้ง เพื่อจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้สมพระเกียรติ(คลิป)


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง โจ นูโว ลั่น "อย่าเลื่อนเลือกตั้ง" ยกเลิกไปเลย! ... ไม่ใช่ "ไม่เลือก" แต่จำเป็นต้อง "เลื่อน"ขณะที่ "กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง" ออกมาเคลื่อนไหวและปลุกระดมหวังยกระดับการชุมนุม แต่ในแง่ปริมาณนั้นยังคงขาดพลังจากมวลชนที่ให้การสนับสนุน ด้วยพบว่าถึงแม้จะมีการกระจายไปตามแต่ละจุด แต่การรวมตัวนั้นมีเพียงหลักร้อยและล้วนแต่เป็นแกนนำหน้าเดิมที่ตั้งตนเป็นปรปักษ์ต่อรัฐบาล คสช. โดยเฉพาะ นายสรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว หนึ่งในนักกิจกรรมทางการเมืองที่มีชนักติดหลังจากคดีฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั่งรถไฟไปอุทยานราชภักดิ์ โดยศาลรอลงอาญาไว้ 2 ปี และสั่งห้ามจัดกิจกรรม อันที่เป็นลักษณะที่จะเป็นความผิดในทำนองเดียวกันอีก แต่ดูเหมือนว่าตัวเขานั้นจะไม่ยี่หระแต่อย่างใด

จับผู้ชุมนุม

อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะกลายเป็นประเด็นที่ต้องเกาะติดอีกครั้ง ด้วยเพราะล่าสุด 15 ม.ค. 2562 มีรายงานว่า สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ เรื่อง การแสดงจุดยืนต่อกรณีอาจเลื่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ความว่า 

"นับแต่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  11 ธ.ค.2561 บัญญัติให้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 150 วัน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะรัฐมนตรีได้แสดงเจตนาต่อสาธารณชนในห้วงเวลาก่อนหน้านี้ ว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 ก.พ.2562 ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทว่าต่อมารัฐบาลได้เปิดเผยต่อสาธารณชนภายหลังการมีประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งใน วันที่ 3 ม.ค. 2562  ว่าอาจมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรเพื่อนักศึกษา ได้พิจารณาแล้วว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในราชณาจักรไทย ซึ่งนักศึกษาถือว่าเป็นพลเมืองที่ได้รับสิทธิการเลือกตั้งตามกฎหมาย ความไม่ชัดเจนของวันเลือกตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งออกไปนั้น ย่อมกระทบต่อสิทธิของนักศึกษาโดยตรง ทั้งยังทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนนานาประเทศ ในการนี้เราจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง และรัฐบาลดำรงคงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี พร้อมทั้งยึดมั่นถือมั่นในระบอบประชาธิปไตย โดยการคืนอำนาจสู่ประชาชนผ่านการจัดการเลือกตั้งตามเดิมที่ได้ประกาศไว้คือวันที่ 24 ก.พ.2562

สุดท้ายนี้ สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงจุดยืนสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นระบอบที่ประกันสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน โดยคาดหวังให้ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด"การชุมนุม มช.

จากแถลงการณ์ทั้งสองฉบับข้างต้นก็แสดงถึงเจตนาชี้ชัดที่ไม่ต่างกัน ว่าเป็นการทวงคืนการเลือกตั้ง ซึ่งก็ต้องจับตามองต่อไปว่าทางมหาวิทยาลัยจะมีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมหรือไม่ ขณะที่ทาง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้แสดงความเห็นถึงการดูแลความสงบเรียบร้อย กรณีมีเสียงเรียกร้องถึงการเลือกตั้ง โดยเฉพาะกลุ่มที่เคลื่อนไหว ในพื้นที่ กทม. ว่า มีเคลื่อนไหวอยู่แค่ 100 – 200 คน แล้วจะทำอย่างไรได้ เพราะต่างคนต่างความคิด คนที่ต้องการให้เลือกตั้งหลังพระราชพิธีก็มี เขาก็ออกมาเหมือนกัน มีทั้งสองฝั่ง

และยืนยันว่าต้องเลือกตั้งแน่ภายใน 150 วัน เพราะ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้แล้ว ส่วนเรื่องที่อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศไทยนั้น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ถ้าทับซ้อนกับพระราชพิธีก็จำเป็นต้องเลื่อนออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับ กกต.จะต้องนำเรื่องพระราชพิธีไปเทียบกันแล้วกำหนด ส่วนเรื่องที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเตรียมยกระดับในวันที่ 19 ม.ค. พล.อ.ประวิตร ให้ความเห็นว่าแล้วแต่เขา แต่เขาต้องขออนุญาตและอยู่ในกฎเกณฑ์ตามกฎหมาย เมื่อถามอีกว่า กลัวว่าจะกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่มี จะกระทบกระทั่งได้อย่างไร ตำรวจเขาเรียบร้อยจะตายไป ไม่มีหรอก

บิ๊กป้อม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกชัย เรืองฉาย