รพ.ยันฮีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาการแพทย์จากอินเดีย

รพ.ยันฮีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาการแพทย์จากอินเดีย

Publish 2019-12-18 18:15:12


          Dr. Ismael E Naypa Jr. ผอ.ฝ่ายการตลาดต่างประเทศรพ.ยันฮี ให้การต้อนรับ Ms. Bidisha Sarkar อาจารย์ประจำ SBIHM School of Management และนักศึกษาสาขาการจัดการการแพทย์และโรงพยาบาล จากประเทศอินเดีย ทั้งนี้นำเยี่ยมชมศูนย์การรักษา และการบริการในด้านต่างๆของรพ.ยันฮี เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพต่อไป

 

 

 

...
;