ไทยออยล์สมทบทุนสร้าง “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี”

ไทยออยล์สมทบทุนสร้าง “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี”

Publish 2020-01-31 13:57:23


          เมื่อเร็วๆ นี้ คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เข้าเฝ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้าง “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี” เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลในภาคตะวันออกโดยตั้งอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี โดยมี คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส -ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี และ คุณฉัตรฐาพงศ์ วังธนากร (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการพาณิชย์องค์กร เข้าร่วมในพิธี ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารเทอดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 
;