สุดซาบซึ้งใจ ในหลวง ร.9 ทรงห่วงใยผู้สูงอายุ เวลาไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย พระราชทานชื่อ ข้าวอร่อย ให้แก่รากฟันเทียม (รายละเอียด)

สุดซาบซึ้งใจ ในหลวง ร.9 ทรงห่วงใยผู้สูงอายุ "เวลาไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย" พระราชทานชื่อ "ข้าวอร่อย" ให้แก่รากฟันเทียม (รายละเอียด)

Publish 2016-12-20 12:14:55

 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ในหลวง ร.9 ได้เคยพระราชทานชื่อรากฟันเทียมที่ใช้ในโครงการ "รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550"
      
ทั้งนี้ "ข้าวอร่อย" โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุด้อยโอกาส ที่ใส่ฟันปลอมมาแล้วทั้งปาก แต่มีปัญหาเรื่องฟันปลอมหลวม โดยหลังจากที่ได้รับการฝังรากฟันเทียมแล้วผู้สูงอายุเหล่านั้น จะสามารถรับประทานและเคี้ยวอาหารได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายและใจที่ดีไปด้วย ตามพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า "เวลาไม่มีฟันกินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง" ทำให้พสกนิกรได้เข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

 

เรียบเรียง : อาทิชา