ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ผลักดันภาครัฐใช้ยางในประเทศและจะนำข้อมูลที่ได้ไปนำเสนอรัฐบาลให้ส่งเสริมการใช้ยางในการทำถนน

Publish 2017-09-26 16:52:57

                                วันที่ 26 กันยายน 2560 นายธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยตรัง พร้อมคณะ เดินทางมาร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ ที่จัดขึ้นที่จังหวัดตรัง ในวันที่ 26 – 27 กันยายนนี้ โดยในวันนี้ได้เดินทางไปประกอบพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ อดีตเจ้าเมืองตรัง ซึ่งเป็นบิดาแห่งยางพาราไทย จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ไปดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง ,โรงงานแปรรูปหมอนยางพาราคุณภาพที่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก อ.รัษฎา , โรงงานแปรรูปยางพาราอัดก้อนมาตรฐาน GMP ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี อ.ห้วยยอด และเยี่ยมชมถนนลาดยางชนิด พาราแคปซีล สายหนองห้าง – มาบมวง และสายสระนางหงส์ ตำบลน้ำผุด อ.เมือง ที่ดำเนินการก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยมีนายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเป็นผู้ให้ข้อมูล                               ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังถือเป็น อปท.แรกในประเทศไทย ที่ตั้งงบประมาณต่อเนื่องทุกปีในการทำถนนจากยางพารา นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ทั้งก่อสร้างถนนด้วยงบประมาณของ อบจ.100% และร่วมทุนกับเทศบาลและ อบต.ในพื้นที่ จนปัจจุบันสามารถก่อสร้างถนนได้แล้วทั้งหมดกว่า 90 สายทาง รวมงบประมาณกว่า 700 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ ลดการส่งออก และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคายางพาราตกต่ำ


                               ด้านนายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  เดินทางลงพื้นที่เพื่อดูงาน การแปรรูปยางพาราในจังหวัด และดูการก่อสร้างถนนผสมยางพาราที่ดำเนินการได้สำเร็จใช้งานแล้วมาตั้งแต่ปี 2548 และที่เพิ่งดำเนินการก่อสร้าง ของ อบจ.ตรัง เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของถนนที่ทำจากยางพารา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปนำเสนอรัฐบาลให้ส่งเสริมการใช้ยางในการทำถนน และผลักดันการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐให้เพิ่มมากขึ้น ส่วนข้อเรียกร้องเดิมที่เกษตรกรเคยเรียกร้องต่อ กยท.และรัฐบาลให้เร่งแก้ปัญหาราคายางนั้น ทาง กยท.และรัฐบาลก็ขานรับอย่างเต็มที่ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องให้รัฐบาลบังคับใช้มาตรา 44 เพราะขณะนี้ทาง กยท.รวมทั้งทางเครือข่ายก็ร่วมมือกันอย่างดี ขณะเดียวกันรัฐบาลก็อนุมัติงบประมาณส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ ปี 2560 ถึงจำนวน 16,000 ล้านบาท และเชื่อว่าในปี 2561 รัฐบาลก็ย่อมจะส่งเสริมให้มีการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น แต่ขณะเดียวกันอยากให้ประชาชนทุกคนและภาคส่วนร่วมกันใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราให้มากขึ้นด้วย เพื่อช่วยเกษตรกรด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของรัฐบาล ทาง กยท.จะติดตามการแก้ปัญหาให้เกษตรกรอย่างใกล้ชิด 
                                ส่วนปัญหาราคายางพาราที่ผันผวน ทาง กยท.ก็ไม่สามารถจะกำหนดได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อ – ขาย ของตลาดในประเทศและต่างประเทศเอง แต่เราสามารถบริหารจัดการปริมาณยางหรือโครงสร้างยางในประเทศให้เหมาะสมได้ ส่วนปัญหายางพาราตกต่ำอันเนื่องมาจากการบิดเบือนราคาของผู้ประกอบการส่งออกยางรายใหญ่ สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการดึงพวกเขามาเป็นพันธมิตร ซึ่งทุกวันนี้ในวงการยางพาราไทยทั้งหมดไม่มีใครเป็นศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามกัน ซึ่ง กยท.ก็พร้อมที่จะประสานงานหรือดึงทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่วงการยาง เพื่อสู้กับความเปลี่ยนของตลาดโลก
                             นายธีธัช  สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  กล่าวถึง ผลงานของ กยท.ที่ทำเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางพารา เช่น ผลงานการจัดสรรกองทุนสนับสนุนการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องให้แก่สถาบันเกษตรกร สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการประสานระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการรักษาระดับราคายางด้วยการช่วยพยุงราคาในตลาด และดึงผู้ซื้อเข้าสู่ตลาดมากขึ้น เพื่อช่วยผลักดันราคายาง

ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ตรังติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นางสุนิภา หนองตรุด
HASTAG :