เห็ดแครงไฮเทค !! เกษตรกรบ้านควนขี้แรดสุดเจ๋ง เพาะเห็ดแครง สร้างรายได้เสริม สุดล้ำ! ใช้แอพลิเคชั่นควบคุมการเปิด-ปิดน้ำภายในโรงเรือน (คลิป)

Publish 2018-03-21 13:47:49

   โรงเพาะเห็ดแครง ของชาวบ้านหมู่ 6 บ้านควนขี้แรด ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านที่มีความสนใจในการทำเกษตร ซึ่งใช้เวลาว่างจากการทำสวนยางพารา ที่เป็นอาชีพหลัก หันมาเพาะเห็ดแครง เป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้แก่ครัวเรือน

                                                                                                            

 

 


เพาะเห็ดแครงควบคุมผ่านแอพ

  นางสาวหฤทชญา (หะ-ริด-ชะ-ยา) กล้าใจ หรือ น้องออย เกษตรกรรุ่นใหม่ วัย 20 ปี ประธานกลุ่มผลิตและแปรรูปเห็ดแครง บ้านควนขี้แรด เล่าให้ฟังว่า เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลการเพาะ โดยเฉพาะการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จึงให้ความสนใจนำเชื้อเห็ดแครงมาทดลองเพาะ 700 ก้อน ตั้งแต่เดือนมกราคม ที่ผ่านมา ใช้เวลาเพียง 14-20 วัน ก็ให้ผลผลิต ส่งขายตลาดกิโลกรัมละ 250 บาท ซึ่งก้อนเชื้อเห็ดแครงจะให้ผลผลิตได้ 2-3 รอบ สร้างรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท

                                                                                                         

 

 

เพาะเห็ดแครงควบคุมผ่านแอพ

    นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังได้เข้ามาส่งเสริมและต่อยอดการทำเกษตรสมัยใหม่ ด้วยการคิดค้นนวัตกรรม เครื่องเปิด-ปิดน้ำ อัตโนมัติ ผ่านระบบสั่งการด้วยแอพลิเคชั่นที่ติดตั้งในสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ และเช็คระดับอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนได้อย่างแม่นยำ

ขณะนี้ชุมชนพะตง ได้ยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้พะตงอัจฉริยะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเข้ามาให้ความรู้ทางวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เกษตรกรนำไปต่อยอดการประกอบอาชีพ นำไปสู่การสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ 


                                                                                                            

 

 

ภาพ/ข่าว นภาลัย   ชูศรี   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สงขลา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน