จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Publish 2018-04-03 17:14:56

วันนี้ (3 เมษายน 2561) เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดกุฎีทอง จังหวัดสิงห์บุรี พระครูนาคประดิษฐ์ เจ้าคณะอำเภอท่าช้าง รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 พร้อมปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ข้าราชการ และประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี  บริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ในการนำไปช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กที่มีครอบครัวฐานะยากจนและด้อยโอกาส และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรชุมชน และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหารายได้สมทบกองทุนฯ อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาเด็กที่ยั่งยืน

 


พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ขึ้น เมื่อปี 2522 เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมเด็ก เพื่อให้เด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง โดยแบ่งการบริหารออกเป็น 2 ส่วน คือ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนภูมิภาค และได้อนุมัติให้กรมพัฒนาชุมชนดำเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า เพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ เป็นประจำทุกปี

 

มอบเกียรติบัตรให้ผู้สนับสนุน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 192,557บาท โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบเงินทุนอุปการะเด็ก แก่ตัวแทนเด็กจาก 6 อำเภอ และมอบเกียรติบัตรให้ผู้สนับสนุน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพ/ข่าว   ณัฏฐนารา ปานมี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.สิงห์บุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

น.ส.ณัฐนารา ปานมี(หน่อย)
HASTAG :