แชร์ให้รู้ทั่วๆกัน จิตอาสาและผู้ไปร่วมถวายอาลัย ใครสะดวกให้พกถุงดำไปด้วย ช่วยกันคนละไม้คนละมือ กทม. เผยยอดขยะพุ่ง วอนช่วยกันลดปริมาณขยะ

Publish 2016-10-24 21:25:09

กทม. ขอความร่วมมือจิตอาสา ให้ร่วมลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียน อาหารแห้งดีกว่าอาหารสด และจัดการเรื่องขยะให้เรีนยบร้อย

นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ขอประชาชนที่ต้องการนำอาหาร เครื่องดื่ม มาแจกให้ประชาชนขอให้ไปลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียน ตรงข้ามกับด้านประตูทางออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อแจ้งให้ทางกรุงเทพมหานครทราบถึงจำนวนอาหาร และจะมีเจ้าหน้าที่พาไปที่เต็นท์เพื่อความเป็นระเบียบต่อไป

โดยขอให้นำอาหารแห้งมา ดีกว่าอาหารสด เนื่องจากสามารถเก็บรักษาได้นาน และเน่าเสียยาก

(ภาพจาก: สมโภช  กล่อมกามิฬ)ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความอาลัยพระบรมศพ มีประชาชนเดินทางมายังสนามหลวง ประมาณ 80,000 คน/วัน ทำให้ปริมาณขยะในพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว เฉลี่ย 66 ตันต่อวัน

 ซึ่งในวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา เป็นวันที่มีประชาชนเดินทางมามากที่สุด จึงทำให้ปริมาณขยะสูงขึ้นถึง 175 ตัน

กรุงเทพมหานครจึงอยากขอความร่วมมือประชาชน ที่จะเดินทางมาสนามหลวง ให้เตรียมกล่องสำหรับใส่อาหารหรือภาชนะสำหรับบรรจุอาหาร มาด้วยเพื่อลดปริมาณขยะ

ที่มา: INN