ในหลวง ร.10ทรงยกย่องพระราชบิดาเหนืออื่นใด “เป็นยิ่งกว่าพระ เป็นแสงสว่าง คุ้มครองชีวิต” ร.10 ทรงแนะ ครม.ใหม่ ศึกษาพระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจของ ร.9

Publish 2016-12-20 11:15:34

วันที่ 19 ธันวาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ จำนวน 12 คน เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ได้มีพระบรมราโชวาท ต่อครม.ใหม่ที่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ ความว่า

 
วันนี้ปลื้มปิติยินดีที่ได้พบท่าน ได้ยินคำปฎิญญานด้วยความปรารถนาดีของคณะรัฐมนตรีในการที่จะปฎิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ และประชาชน และเพื่อความสุข ความมั่นคง รวมถึงความก้าวหน้าของประเทศ ขอให้พรให้ทุกท่านมีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญา ตลอดจนขวัญ และความสุขเพื่อปฎิบัติหน้าที่ เพื่อประเทศ ประชาชน

ซึ่งถ้าปฎิบัติได้ดี มีความตั้งใจ และมีความขันติ อดทน ตลอดจนมีความกระตือรือร้น และศึกษาปัญหา และแก้ปัญหาก็จะได้ผลต่อประเทศ และเป็นบุญเป็นกุศลที่ท่านได้ทำให้กับตนเอง

ด้วยเพราะว่าการปฎิบัติงานนั้นไม่ว่าจะปฎิบัติงานใดย่อมมีปัญหา ย่อมมีอุปสรรค คือปัญหา และอุปสรรคนั้นคือบททดสอบ และเป็นบทสอบนี้จะเป็นบทเรียนและสิ่งที่จะเพิ่มความสามารถให้กับท่าน มีอะไรก็ปรึกษากันหาข้อมูลที่ถูกต้อง และปฎิบัติด้วยความรอบคอบ ทันการณ์ สมกับสถานการณ์ และเหตุผล


ก็ขอให้พร และพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้จงคุ้มครอง ได้ทรงชี้แนะและปกปักรักษาทุกท่าน เพราะว่าตลอดระยะเวลา70ปี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ได้ทรงปฎิบัติมามากและหลายอย่าง ได้พระราชทานพระราชดำริ พระราชทานแนวทางไว้

ขอฝากไว้ให้ท่านได้ศึกษาพระราชดำริ ศึกษาวิเคราะห์ พระราชปณิธาน และศึกษาในพระราชกิจ และพระราชกรณียกิจต่างๆที่ทรงปฎิบัติมา อันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคล และเป็นยิ่งกว่าพระที่จะคุ้มครองพวกเรา การปฎิบัติการ หรือการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และระลึกถึงพระราชดำริ หรือพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนี้จะเป็นพระ เป็นแสงสว่างที่คุ้มครอง สุดท้ายขอแสดงความปรารถนาดีในตัวของข้าพเจ้าเอง และขอให้ทุกคนมีสติปัญญา มีกำลังใจ มีความสุขในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป

ข่าว: ไญยิกา เมืองจำนงค์ (ทีมข่าวปัญญาญาณ ทีนิวส์)ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไญยิกา เนื่องจำนงค์