น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ!! สภากาชาดไทย เชิญชวนชาวไทย ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ ๙

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ!! สภากาชาดไทย เชิญชวนชาวไทย ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ ๙

Publish 2017-12-04 14:07:51

          เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ          นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ได้จัดทำโครงการ "บริจาคโลหิต น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๖๐  โดยให้การบริจาคโลหิตเป็นการแสดงความดี  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและถือวันพ่อแห่งชาติอีกด้วย นอกจากนี้ เป็นการส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอ มีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ได้จัดกิจกรรมพิเศษ รับบริจาคโลหิต ลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต อวัยวะ และดวง ภายในงาน ยังมีการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ และการจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์

          จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วน  ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการฯ ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๖๐  ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช   (ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต  โทร.๐ ๒๒๕๖ ๔๓๐๐


            สำหรับการบริจาคโลหิตหรือการให้เลือดนั้น ถือเป็นการทำทานในขั้นอุปบารมี ที่ทำได้ยากกว่าการสร้างทานบารมีแบบปกติทั่วไป เพราะการให้เลือดเนื้อของตัวเองเป็นทาน ถือเป็นทานขั้นสูงที่มีผลมาก ซึ่งผู้บริจาคจะได้รับอานิสงส์ ดังต่อไปนี้

๑. ด้วยอานิสงส์ที่ได้เสียสละเลือดสละเนื้อ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ทำได้ยาก ให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน จะทำให้ผู้บริจาคโลหิตมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง ๓๒ ประการ ร่างกายจะสมส่วนเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม ไม่มีส่วนใดขาดส่วนใดเกิน และจะไม่เจ็บป่วยไข้ด้วยโรคภัยใดๆ

๒. ด้วยอานิสงส์ที่ได้เสียสละเลือดสละเนื้อ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ทำได้ยาก ให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน จะทำให้ผู้บริจาคโลหิตเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย และไม่ว่าจะเดินทางไปที่แห่งใด ก็จะมีแต่คนรัก มีแต่คนเมตตา และเป็นที่ต้อนรับในทุกที่ทุกสถาน จะเหยียบย่างไป ณ ที่แห่งหนตำบลใด ก็จะแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง

๓. ด้วยอานิสงส์ที่ได้เสียสละเลือดสละเนื้อ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ทำได้ยาก ให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน จะทำให้ผู้บริจาคโลหิตมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมากกว่ามนุษย์ทั่วไป อีกทั้งจะทำให้เป็นผู้ที่มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์มากกว่าคนทั่วไป

๔. ด้วยอานิสงส์ที่ได้เสียสละเลือดสละเนื้อ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ทำได้ยาก ให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน จะทำให้ผู้บริจาคโลหิตมีดวงตาเห็นธรรม และทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายอีกด้วย

       

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.redcross.or.th (สภากาชาดไทย )


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน