เผย...เคล็ดวิชาโบราณ "เสกผ้าเช็ดหน้า" ป้องกันภัยไม่ให้ใกล้ตัว !!! หากอยากให้ขลังทรงพลัง "จงเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่" !!!

เผย...เคล็ดวิชาโบราณ "เสกผ้าเช็ดหน้า" ป้องกันภัยไม่ให้ใกล้ตัว !!! หากอยากให้ขลังทรงพลัง "จงเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่" !!!

Publish 2018-05-14 14:35:14

พระคาถาสำหรับเสกผ้าเช็ดหน้า เสกเช้ามืด 3 เที่ยว 7 เที่ยว 3 คืน อนุภาพแห่งพระคาถานี้ เมื่อท่านปรารถนาในสิ่งใด ให้ภาวนาคาถาให้เชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ ก็จะบังเกิดความขลังทุกประการ
ศรีสวัสดีเจริญสุข  สารพัดทุกข์ให้เหือดหาย  ลาโภอย่าขาดสาย  นิรันตะรังประสิทธิเม 
พุทธังสะระณังคัจฉามิ  กายวาจาจิตประสิทธิเม 
             
ศรีสวัสดีเจริญสุข สารพัดทุกข์ให้เหือดหาย ลาโภอย่าขาดสาย นิรันตะรังประสิทธิเม 
ธัมมังสะระณังคัจฉามิ กายวาจาจิตประสิทธิเม 
             
ศรีสวัสดีเจริญสุข สารพัดทุกข์ให้เหือดหาย ลาโภอย่าขาดสาย นิรันตะรังประสิทธิเม 
สังฆัง สะระณังคัจฉามิ กายวาจาจิตประสิทธิเม


คาถาบทนี้ อธิษฐานใช้ได้ต่าง ๆ ผู้ที่เอาไปใช้ห้ามไม่ให้ลัก ไม่ให้ปล้น  ไม่ให้กินเหล้า  จึงจะมีคุณต่างๆ ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง