สุดปลื้ม!! ผลโพลชี้คนไทยอยากเป็นจิตอาสาช่วยสังคม ทำความดีถวาย"ในหลวง ร.9"

Publish 2016-11-20 13:50:35

วันนี้ ( 20 พ.ย.)    กรุงเทพโพลล์  โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ได้ทำการสำรวจความเห็นของประชาชนเรื่อง "ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ : ตามรอยพ่อ...ขอทำความดี" โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,150 คน พบว่า
         
คนไทยระบุว่ากิจกรรมทำความดีในช่วงเวลานี้ที่น่าชื่นชมมากที่สุดคือ การเป็นจิตอาสาเก็บขยะบริเวณท้องสนามหลวง (ร้อยละ 27.8) รองลงมาคือ การแจกอาหาร น้ำ ขนม พัด ยาดม ร่ม (ร้อยละ 22.3) และการขับขี่มอเตอร์ไซด์ รถยนต์ รับ-ส่ง สนามหลวงฟรี (ร้อยละ 16.7)
         
ทั้งนี้กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทำให้ซาบซึ้งใจและประทับใจมากที่สุด คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 54.3 ระบุว่าคือ การที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจกันร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา รองลงมาร้อยละ 20.1 ระบุว่าคือ การจุดเทียน ถวายความอาลัย แปรอักษร ที่แต่ละภาคส่วนจัดขึ้น และร้อยละ 11.0 ระบุว่าคือ การเดินเท้าจากต่างจังหวัดเพื่อเข้ามากราบพระบรมศพ         สำหรับการทำความดีที่ตั้งใจจะทำเพื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในช่วงเวลานี้มากที่สุด  คนไทยร้อยละ 56.8 ระบุว่าอยากเป็นจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือสังคม เช่น เก็บขยะสนามหลวง แจกอาหาร รองลงมาร้อยละ 24.7 ระบุว่าอยากสวดมนต์ ทำบุญ นั่งสมาธิ อธิษฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และร้อยละ 4.8 จะจุดเทียนถวายอาลัยและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและแปรอักษรในที่ชุมชนและที่จังหวัดจัดขึ้น
         
ส่วนสิ่งที่ตั้งใจทำเพื่อสร้างความระลึกถึงว่า พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ยังคงสถิตอยู่ในใจตลอดไป นั้น คนไทยร้อยละ 29.6 ระบุว่า จะเก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ไว้เป็นที่ระลึกและกราบไหว้ บูชา รองลงมา ร้อยละ 26.2 ระบุว่า จะนำคำสอนของพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะเรื่องการกินอยู่อย่างพอเพียงไปปฏิบัติและจะนำไปสอนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป และร้อยละ 13.9 ระบุว่า จะสะสมธนบัตร เหรียญประจำรัชกาลที่ 9 ไว้เป็นที่ระลึกและนำติดตัวเสมอ


 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายวิทย์ณเมธา เกตุแก้ว