แค่ท่องก่อนเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย!!! คาถาหลวงปู่ทวด แคล้วคลาด ปลอดภัย ปกปักคุ้มครองตลอดเส้นทาง หมดห่วงเรื่องร้าย พบเจอแต่โชคลาภ!!!

แค่ท่องก่อนเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย!!! คาถาหลวงปู่ทวด แคล้วคลาด ปลอดภัย ปกปักคุ้มครองตลอดเส้นทาง หมดห่วงเรื่องร้าย พบเจอแต่โชคลาภ!!!

Publish 2018-05-27 13:34:21


ทุกครั้งที่เราต้องเดินทางไกลหรืออยู่บนท้องถนน นั้นก็หมายถึงคุณกำลังเสี่ยง แต่วันนี้เรามีคาถาเด็ด ที่จะช่วยให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยจากการเดินทาง อย่ารอช้า ท่องตามให้ไวเลย!!!

 

มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาโน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติ มะติจะลัง

ใช้ภาวนาก่อนออกเดินทางไกลจะช่วยให้ปลอดภัยและสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง

(ท่อง 3 จบ)

 

“อิติปิโส ภควา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ”

แล้วขอพรพระให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

รวม 10 คาถาในการขับขี่รถ เพื่อแคล้วคลาดปลอดภัย
คาถาที่ ๑ คาถาขับรถปลอดภัย
ตั้งนะโม 3 จบก่อนแล้วค่อยสวดคาถา

“เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง”

พึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างใหญ่ อันหาขอบเขตมิได้ อันไม่มีเวรไม่มีศัตรูคู่ภัย ไปในสัตว์โลกทั้งสิ้น ทั้งในทิศเบื้องบนในทิศเบื้องต่ำและในทิศขวาง บทคาถาของหลวงพ่อจรัญ
คาถาที่ ๒ คาถาเดินทางไกล
ให้ตั้งสติเป็นสมาธิแล้วสวดก่อนเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไกลๆ

“มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาใน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง”

 

คาถาที่ ๓ คาถาเดินทางปลอดภัย ไร้อุปสรรค
“สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ”

 

คาถาที่ ๔ คาถาเดินทางปลอดภัย มีสติ ไม่หลับใน

“พุทโธ ระเบิดเปิดทาง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ”

 

คาถาที่ ๕ คาถายามคับขัน
ใช้สวดยามตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน อันตราย มีศัตรูหรือผู้ไม่ประสงค์ดีที่มองไม่เห็นคอยจ้องเล่นงานอยู่

“พุทโธเมสะระนัง เลนัง ตาณังชีวิตัง ปะริยันตะ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะปิดหู โมปิดตา พุทมิเห็น ธาดลซ่อนไว้ ยะ หายไป”

 คาถาที่ ๖ คาถาอัญเชิญพระเครื่อง
ใช้สวดกับพระเครื่องที่นับถือบูชาของคุณก่อนออกจากบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลและคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย

“พุทธัง อาราธนานัง รักษา ธัมมัง สังฆัง อาราธนานัง รักษา”

 

คาถาที่ ๗ คาถาเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย
“อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี(วันที่เดินทาง) ชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี พระ(วันที่เดินทาง)

ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ ขอให้ข้าพเจ้า(และคณะ)เดินทางโดยปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตูเภทภัยทั้งหลายทั้งปวง ทั้งยานพาหนะ(รถ เรือ เครื่องบิน และอื่นๆ)และตัวข้าพเจ้า (และคณะ) เองด้วยเทอญ”

 

คาถาที่ ๘ คาถารอดพ้นอันตราย
ใช้สวดเมื่อพบเจอสถานการณ์คับขัน อันตราย ได้แก่ มีคนสะกดรอยตาม ถูกปองร้าย จะทำให้รอดพ้นภัยเหล่านั้นได้ เป็นต้น

นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง”

 

คาถาที่ ๙ คาถาป้องกันภัยพิบัติ
ใช้สวดก่อนเดินทางหรือทำกิจการใดๆ ที่อาจเกิดอันตรายได้

“ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม”

 

คาถาที่ ๑๐ คาถาแคล้วคลาด
ให้สวดคาถานี้ 3 จบก่อนเดินทางหรือขับรถ

พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม”

 

แต่ถึงอย่างไรหากต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันจริงๆสิ่งที่สไคัญที่สุดเป็นอันดับแรกนั้นคือการตั้งสติ เพียงเท่านี้คุณก็จะแคล้วคลาดจากอันตรายแล้ว!!!
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต

;