กรมฝนหลวง เผยเมฆยกตัวไม่ดี แต่พร้อมขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวง เผยเมฆยกตัวไม่ดี แต่พร้อมขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง

Publish 2019-01-18 13:26:26


วันที่ 18 มกราคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รายงานแผนปฏิบัติการทำฝนหลวง เพื่อชะล้างฝุ่นละออง PM2.5 โดยเช้านี้ได้มีการตรวจวัดสภาพอากาศชั้นบนพบว่า ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเอื้อต่อการปฏิบัติการ แต่ค่าการยกตัวของเมฆอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำฝนหลวง

  

แต่อย่างไรก็ตามเวลา 10:15น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะปฏิบัติการ วางแกนเพื่อที่จะก่อตัวของเมฆ โดยมีการวางแกนตั้งแต่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ถึง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

 

 

แต่เนื่องจากแต่ค่าการยกตัวของเมฆอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดี ต้องรอการพัฒนาตัวของเมฆ โดยพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นตัวเอื้อในเรื่องของการที่จะช่วยในเรื่องของค่าการยกตัวของเมฆให้ดีขึ้น เพื่อให้ไหลไปตกบริเวณกทม.และปริมณฑล

  

โดยวันที่ 19-20 ม.ค. 2562 ความกดอากาศสูงจะแผ่ลง อากาศจะถ่ายเทน้อยลง หากมีปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นก็จะทำให้คุณภาพอากาศกลับมาแย่ลงอีกครั้ง

 

 

ทำให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ต้องเสี่ยงปฏิบัติการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อที่จะให้ฝุ่นละออง PM2.5ลดลงไปให้มากที่สุด

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน