ประกาศเเต่งตั้ง ตำรวจ ระดับสว. ถึงรองผบก. 4,162ตำเเหน่ง เปลี่ยนคำสั่งเดิม ถอนชื่อ เปลี่ยนเเปลง440ราย

ประกาศเเต่งตั้ง ตำรวจ ระดับ"สว." ถึง"รองผบก." 4,162ตำเเหน่ง เปลี่ยนคำสั่งเดิม ถอนชื่อ เปลี่ยนเเปลง440ราย

Publish 2019-03-17 19:53:44


   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยแพร่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 140-148/2562 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ในตำแหน่งระดับสารวัตร (สว.) ถึงรองผู้บังคับการ (รองผบก.) วาระประจำปี 2561 รวม 4,162 ตำแหน่ง   ทั้งนี้คำสั่งนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ-ตำแหน่ง จากคำสั่งเดิมจำนวนมาก ในคำสั่งที่ 140-141 เป็นการถอนชื่อ เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง 440 ราย
สำหรับรายชื่อที่น่าสนใจ อาทิ ร.ต.อ.กฤศณัฐฏ์ งามแสง รอง สว.สส. สน.พญาไท ขึ้นเป็น สว.สส.สน.มักกะสัน เปลี่ยนแปลงเป็น สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสาร, พ.ต.ท.กฤษดา ขันโสดา รองผกก.สส.สภ.นามน จว.กาฬสนิธุ์ เป็น รองผกก.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ เปลี่ยนแปลงเป็น รองผกก.(สอบสวน) สน.ลำผักชี, พ.ต.อ.ก้องชาติ เลียงสมทรัพย์ ผกก.สน.ฉลองกรุง เป็น ผกก.สน.บางโพ เปลี่ยนแปลงเป็น ผกก.สภ.บ้านด่าน จว.บุรีรัมย์,

 

 

พ.ต.ท.คมสันต์ บดิกาญจน์ รองผกก.สส.สน.พหลโยธิน เป็น รอง ผกก.สส.สน.บางพลัด เปลี่ยนแปลงเป็น รอง ผกก.ป.สน.บางนา, ร.ต.อ.จเรวัฒน์ ตันอยู่โชค รองสวป.สน.โคกคราม ขึ้นเป็น สว.สส.สน.ดอนเมือง เปลี่ยนแปลงเป็น สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ, พ.ต.ท. จิโรจน์ ภมรสูต รองผกก.อารักขา 2 บก.อคฝ. เป็น รองผกก.จร.สน.ท่าข้าม เปลี่ยนแปลงเป็น รอง ผกก.สส.บก.น.1, พ.ต.ท.ชลิต โชคอมรพานิช รองผกก.สส.สน.วังทองหลาง ขึ้นเป็น ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.4 เปลี่ยนแปลงเป็น ผกก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.เชษฐา สว่างสุข ผกก.สน.สุวินทวงศ์ เป็น ผกก.สน.หนองแขม เปลี่ยนแปลงเป็น ผกก.สน.พหลโยธิน, ร.ต.อ.ทัศไนย อนันทิโย รองสว.สส.สน.ทองหล่อ ขึ้นเป็น สว.ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. เปลี่ยนแปลงเป็น สว.สส.สน.พญาไท, พ.ต.อ.ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร ผกก.สภ.ล้าลูกกา จว.ปทุมธานี เป็น ผกก.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนแปลงเป็น ผกก.สภ.เมืองเพชรบุรี
ร.ต.อ.ประสิทธิ์ เค้าประเสริฐ รองสว.จร. สน.ร่มเกล้า ขึ้นเป็น สว.จร.สน.เตาปูน เปลี่ยนแปลงเป็น สว.จร.สน.ดุสิต, พ.ต.ท.ปิติพันธ์ กฤดากร ณ อยุธยา รองผกก.ป.สภ.นาสัก จว.ชุมพร เป็น รองผกก.สส.บก.น.1 เปลี่ยนแปลงเป็น รองผกก.จร.สน.ดุสิต, พ.ต.ท.พิพัฒน์ บุญพิทักษ์ รองผกก.ป.สน.วัดพระยาไกร เป็นรองผกก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. เปลี่ยนแปลงเป็น รองผกก.กก.2 บก.จร., พ.ต.ท.ภาคภูมิ บุยเจริญพานิช สว.สส.สน.ดอนเมือง ขึ้นเป็น รองผกก.สส.บก.น.2 เปลี่ยนแปลงเป็น รอง ผกก.สส.สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี, พ.ต.ท.รัชพล กิตติคุณชนก สวป.สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี ขึ้นเป็น รองผกก.สส.สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี เปลี่ยนแปลงเป็นรอง รอง ผกก.สส.บก.น.2, พ.ต.ท.วรวุธ ตนะทิพย์ รอง ผกก.ป.สภ.บางระกา จว.พิษณุโลก เป็น รองผกก.สส.สภ.เมืองการุ้ง จว.อุทัยธานี เปลี่ยนแปลงเป็นรอง รองผกก.ตม.จว.นนทบุรี, พ.ต.ท.อัศม์เดช มุ่งลือ รองผกก.สส.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย เป็น รองผกก.ป.สน.โคกคราม เปลี่ยนแปลงเป็นรอง รอง ผกก.สส.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี, พ.ต.อ. อิทธิเชษฐ์ วงษ์หอมหวล ผกก.สน.พหลโยธิน เป็น ผกก.สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ เปลี่ยนแปลงเป็นรอง ผกก.สน.บางโพ, พ.ต.ท.อุเทน รวมสุขสว.กก.สส.บก.น.2 เป็น สว.(สอบสวน) สน.ประชาชื่น เปลี่ยนแปลงเป็น สว.สส.สน.มักกะสัน, พ.ต.ต.เอกพจน์ สังเมียน สว.กก.1 บก.ส.1 เป็น สว.จร.สน.ดอนเมือง เปลี่ยนแปลงเป็น สว.จร.สน.พระราชวัง

 

 

 

พ.ต.ท.กำธร นิยม สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. เป็น สว.สส.สน.ดอนเมือง พ.ต.ต.ณัฐกิตติ์ ปิ่นทองดี นว.(สบ 2) ผบช.สกบ. เป็น สว.จร.สน.บางนา พ.ต.ต.ณัฐพล คนหลัก สว.สส.สน.ปทุมวัน เป็น สว.ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1, พ.ต.ต.ทวีวงศ์ ดิษฐแย้ม สว.กก.สส.4 บก.สส.บช.น. ขึ้นเป็น รองผกก.(สอบสวน) สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี, ร.ต.อ.ธนกฤต ธีรานุวัฒน์ รองสวป.สน.ทองหล่อ ขึ้นเป็น สว.(สอบสวน) สน.ประชาชื่น, พ.ต.ท.ธนายุทธ ภูมิงาม รองผกก.ป.สภ.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี ขึ้นเป็น ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พะเยา, ร.ต.อ.นรินทร์ แปะเที่ยว รองสวป.สส.สน.หัวหมาก ขึ้นเป็น สว.กก.สส.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.บุญชัย ฤาชัยสา รองผบก.ศพฐ.4 เป็น รองผบก.ปอท., พ.ต.ท.พลจักร บุนนาค สว.กก.สส.2 บก.สส.บช.น. ขึ้นเป็น รองผกก.สส.สน.พลับพลาไชย 1, พ.ต.ท.พิชญา พิพัฒน์บรรณกิจ สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.3 เป็น สวป.สภ.เมืองปัตตานี, ร.ต.อ.พิทวัส ว. นวพลวตานนท์ รองสว.สส.สน.ดอนเมือง ขึ้นเป็น สว.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน

ร.ต.อ.วรพงศ์ ส่งศิริ รองสว.(สอบสวน) สน.ลาดพร้าว ขึ้นเป็น สว.(สอบสวน) สน.ยานนาวา, พ.ต.ท.วริศพันธ์ เขมสิริเมธีกุล รองผกก.สส.สน.แสมดำ เป็น รองผกก.สส.สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี, ร.ต.อ.วลิต ฉิมเฉิด รองสวป.สน.พญไท ขึ้นเป็น สว.สส.สน.ทองหล่อ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดคำสั่ง"แต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ" ชุดแรก "ผกก.-รองผบก." ทั่วไทย 1,450 ตำแหน่ง

คำสั่งแต่งตั้ง ตร. ชุดแรก "ผกก.-รองผบก." 1,450 ตำแหน่ง

เปิดคำสั่งศธ. สมัยพระเจ้าเหา ระบุชัด กล้อนผมเด็ก ครูทำเกินกว่าเหตุ!

ด่านตำรวจชั่วโมงเร่งด่วน ทำจราจรติดยาว ลั่น เหมือนยกมาทั้ง สน.พร้อมกางคำสั่ง รอง ผบช.น.!


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ดลวรรธน์ โพธิชาธาร
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์