ด่วนที่สุด!ปภ.เตือน 6จังหวัด หวั่นเกิดสึนามิ หลังแผ่นดินไหวติดต่อกัน!

ด่วนที่สุด!ปภ.เตือน 6จังหวัด หวั่นเกิดสึนามิ หลังแผ่นดินไหวติดต่อกัน!

Publish 2019-03-23 22:56:43


โทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุดที่มท ๐๖๑๐ (กอปภ.ก.)ว ๔๘ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒

จาก อธิบดีกรมป้องกันและบรรเหาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง
ถึง ผู้ว่าราชคารจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัตระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และจังหวัดสตูล
กองอำนวยการป้องกั้นและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหว พบว่า วันนี้ (๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒) ได้เกิดแผ่นดินไหวติดต่อกัน ๒ ครั้ง บริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย (Andaman Island, India Region) เมื่อเวลา ๑๘.๒๙ น. ขนาด ๕.๐ ที่ความลึก ๑๐ กิโลเมตร และเวลา๑๘.๓๔ น. ขนาด ๕.๒ ที่ความลึก ๑๐ กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดภูเก็ต (ห่างจากชายฝั่งเกาะภูเก็ตประมาณ ๖๑๐ กิโลมตร) เบื้องตันอังไม่ได้รับรายงานการเกิดคลื่นสึนามิ

 เพื่อเป็นการเน้นย้ำเตรียมพร้อมป้องกันรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ขอให้จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และจังหวัดสตูล เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและการเกิดคลื่นสึนามิในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งให้รายงานผลการปฏิบัติงาน และสถานการณ์ในพื้นที่ไปยัง กอปภ.ก. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] และหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๓๙๙ ๑๑๓๓กติดต่อสอบถามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๙ ๔๑๑๔ (ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ)

(นายชยพล ธิติศักดิ์)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อำนวยการกลาง

 

\

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;