ขั้นตอนการสอบใบขับขี่สากล ง่ายมากๆ ใช้เวลาไม่นาน

ขั้นตอนการสอบใบขับขี่สากล ง่ายมากๆ ใช้เวลาไม่นาน

Publish 2019-05-22 15:04:46


  โดยปกติแล้วใบอนุญาตขับรถแบบสมาร์ทการ์ดของไทย สามารถนำไปใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศที่มีอนุสัญญาข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับใบขับขี่ภายในจำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย, ลาว, เวียดนาม, พม่า, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, กัมพูชา สิงค์โปร, บรูไน และไทย

 นอกเหนือจาก 10 ประเทศดังกล่าวนี้ จะต้องทำใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางบก พ.ศ.2492 (สนธิสัญญาเจนีวา) จำนวน 101 ประเทศ

 

   

 

 ซึ่งการทำใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่สากล ไม่จำเป็นต้องทำการอบรมหรือทดสอบเพิ่มเติมใดๆ แต่ผู้ที่สามารถขอรับใบขับขี่สากลได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลแบบ 5 ปีแล้วเท่านั้น หากยังถือใบขับขี่ชั่วคราวอยู่ จะไม่สามารถขอรับใบขับขี่สากลได้

เอกสารสำหรับยื่นคำขอ มีดังนี้

1.สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมฉบับจริง)
2.สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
3.สำเนาใบขับขี่รถส่วนบุคคล (พร้อมฉบับจริง)
4.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
5.สำเนาหลักฐานแก้ไขชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้ามี)
6.ค่าธรรมเนียม 505 บาท 

    ส่วนขั้นตอนการดำเนินการนั้น สามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งเพื่อออกคำขอ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกใบขับขี่สากลให้ โดยใช้เวลาหลังจากเรียกคิวประมาณ 10 นาทีเท่านั้นเองครับ

     ใครสนใจสามารถติดต่อที่สำนักงานขนส่งได้ทั่วประเทศ

 

Cr.sanook / กรมการขนส่งทางบก
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์