ตร.ชี้แจง แค่มีรูปถ่าย-สำเนาใบขับขี่ ยังใช้แทนตัวจริงไม่ได้

ตร.ชี้แจง แค่มีรูปถ่าย-สำเนาใบขับขี่ ยังใช้แทนตัวจริงไม่ได้

Publish 2019-05-27 16:47:52


 

เพจเฟซบุ๊ก "คุยเรื่องจราจรกับเอกรักษ์" ของ พล.ต.ต. เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 ได้มีการโพสต์ชี้แจงเกี่ยวกับกรณี พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 31/1 ที่อนุญาตให้แสดงใบขับขี่ต่อเจ้าหน้าที่พนักงานจราจรโดยใช้สำเนาถ่ายเอกสาร หรือภาพถ่ายในโทรศัพท์นั้น ว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกยังไม่ได้กำหนดรูปแบบการใช้สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ออกมา ทำให้การใช้สำเนาถ่ายเอกสาร หรือภาพถ่ายใบขับขี่ในโทรศัพท์แบบที่แชร์กันอยู่ในโซเชียลนั้น ยังไม่สามารถใช้แสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรได้ จนกว่าจะมีประกาศจากทางกรมการขนส่งทางบกออกมารับรองว่าใช้ได้ 
  

 

เรียน สมาชิกทุกท่านครับ

มีการโพสต์ในโลกโซเชียลกันมากมายเรื่อง มาตรา 31/1 ของ พ.ร.บ.จราจรทางบก ที่ประกาศออกมาเรื่องการแสดงใบขับขี่ แล้วจะใช้ภาพถ่ายแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแทนใบขับขี่ตัวจริงได้นั้น
ขออนุญาตชี้แจงว่าสามารถแสดงได้ 3 รูปแบบด้วยกัน ประกอบด้วย
1.แสดงด้วยใบขับขี่ตัวจริง (แบบเดิม)
2.แสดงด้วยวิธีการทางข้อมูลอีเลคโทรนิคส์ (ใบขับขี่digital) ซึ่งกรมการขนส่งทางบกประกาศรับรองแล้วโดยจะต้องใช้แอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นนะครับ
3.สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 
ซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบกยังไม่ได้กำหนดรูปแบบออกมานะครับ เพราะฉะนั้น การใช้สำเนาถ่ายเอกสาร หรือภาพถ่ายใบขับขี่ในโทรศัพท์แบบที่แชร์กันยังไม่สามารถใข้แสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรได้นะครับ เว้นแต่จะมีประกาศของกรมการขนส่งทางบกออกมารับรองว่าใช้ได้ครับ  

 

กฎหมายนี้จะมีผลใน 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 กันยายน 2562 เป็นต้นไปครับ
จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกันครับ รบกวนบอกต่อด้วยนะครับ #คุยเรื่องจราจรกับเอกรักษ์

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์