รางวัลแห่งความสำเร็จ      ม.กรุงเทพธนบุรี จัดเลี้ยงฉลองและอัดฉีดกีฬาปัญญาชน      

   รางวัลแห่งความสำเร็จ      ม.กรุงเทพธนบุรี จัดเลี้ยงฉลองและอัดฉีดกีฬาปัญญาชน      

Publish 2019-01-25 19:35:01
             ม.กรุงเทพธนบุรี จัดเลี้ยงฉลองและอัดฉีดเงินรางวัล เหรียญทอง 100,000 บาท นักกีฬายอดเยี่ยม 50,000 บาท หลังปิดฉากกีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 46
            ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยโดย ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จะจัดเลี้ยงฉลองและมอบเงินรางวัล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ ที่ไปร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

\\


                      ทางมหาวิทยาลัยฯ จะมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ได้เหรียญทอง 100,000 บาท เหรียญเงิน 10,000  บาท  และเหรียญทองแดง 5,000 บาท ประเภททีมเหรียญทอง 100,000 บาท เหรียญเงิน 20,000 บาท  และเหรียญทองแดง  10,000 บาท


                       นักกีฬายอดเยี่ยมจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และนักกีฬาที่ทำลายสถิติจะได้เงินรางวัล  20,000 บาท โดยจะจัดเลี้ยงฉลองใน เวลา 11.00 น. ที่ หอประชุมใหญ่อาคารปฎิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ม.กรุงเทพธนบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วิริยา วิศิษฏ์โสภา