พรรคเพื่อชาติข้อมูลเกี่ยวกับ พรรคเพื่อชาติ

 

พรรคเพื่อชาติ (ชื่อย่อ พ.พ.ช.) ได้ยื่นจดชื่อพรรคเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 โดยปัจจุบัน พรรคเพื่อชาติมี นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ, พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติคนที่ 1, นายอารี ไกรนรา ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติคนที่ 2, นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติคนที่ 3, น.ส.บุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติคนที่ 4, นายปรียนันท์ สุวรรณคีรี ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติคนที่ 5, รองศาสตราจารย์ ดร. ลลิตา ฤกษ์สำราญ ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติคนที่ 6, ดร. วิโชติ วัณโณ ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติคนที่ 7, น.ส.ลินดา เชิดชัย ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคเพื่อชาติ, นางสาลี่ คีตะนิธินันท์ ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคเพื่อชาติคนที่ 1, นายศักดา นพสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคเพื่อชาติคนที่ 2 และมี น.ส.ดุจดาว กัปปะหะ ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกพรรคเพื่อชาติ

 

ที่ทำการพรรคเพื่อชาติ ตั้งอยู่ที่ (โดยนิตินัย) 999/101 อาคารโจนาธารเมนสินะ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 (ชั่วคราว) ชั้น 5 อาคารบิ๊กซีลาดพร้าว เลขที่ 2539 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีคำขวัญพรรค คือ ทำเพื่อชาติ ฟื้นประเทศไทย สร้างประชาธิปไตย ก้าวไปด้วยกัน [1]