จากเด็กน้อยก้มกราบพระบาท ในหลวงร.9 สู่ ข้าราชการใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

จากเด็กน้อยก้มกราบพระบาท ในหลวงร.9 สู่ ข้าราชการใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

Publish 2019-07-08 13:49:05


หลายคนคงคุ้นตากับภาพ เด็กน้อยกำลังก้มกราบพระบาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เราคุ้นตามาถึงทุกวันนี้ เด็กในภาพวันนั้น คือ ข้าราชการใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ขอสัญญาว่าจะทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดไป

 

 หลายคนเคยสงสัยว่า เด็กน้อยในภาพที่ก้มกราบพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 คือใคร วันนี้เราจะพามาหาคำตอบกันของที่มาของภาพประวัติศาสตร์นี้ เด็กน้อยคนนั้น คือนายพยุงศักดิ์ กาฬมิคข้าราชการใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4 จ. สงขลา สังกัดหน่วยงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

 

 

นายพยุงศักดิ์ ได้เปิดเผยว่า การปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการในวันนี้ ทำเพื่อสนองเบื้องพระยุคลบาท ปฏิบัติหน้าที่ที่สำงานงานคุ้มครองสิทธิ ภาค 4 ถือเป็นความโชคดีของที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดิน ตามแทนพระคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งงานที่ทำอยู่เป็นการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมตามสิทธิอันชอบธรรมของประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

 การได้ก้มกราบพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันนั้น ถือได้ว่าเป็นมงคลสูงสุดต่อตนเองและครอบครัวและเมื่อทุกครั้งที่ได้เห็นภาพประวัติศาสตร์นี้ ก็เหมือนเป็นการสัญญากับพระองค์ท่านว่า ข้าพเจ้าจะถวายความจงรักภักดีและจะทำความดีถวายพระองค์ตลอดไป

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน